یک قطعه کاغذ به شکل مثلث راستگوشه با ابعاد  5  در  12  در  13  در دست است. کاغذ را طوری تا میکنیم که گوشه ی قائمه ی مثلث بر روی وتر قرار گیرد. کمترین مساحت قسمت تا شده چقدر است، یعنی کمترین مقدار مساحت مثلث  EGF  چقدر است؟

                                                        

شکلهای زیر از سید است و نظر ایشان را منعکس میکنند:

 راه حل زیر هم از جلال عزیز است:

 

 
طبقه بندی: سرگرمی ریاضی، 
برچسب ها: کتاب کار ریاضی، کتاب کار ریاضی 1، کتاب کار ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار الهه آگاه، ریاضی اول دبیرستان، ویتامین ریاضیات، آموزش ریاضی، آموزش ریاضی دبیرستان، کتاب ریاضی، کمک درس ریاضیات، علم ریاضیات، آموزش ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1، الهه آگاه، کتاب الهه آگاه، حل تمرین ریاضی، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات ریاضی، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات امتحانی ریاضی، اعدادو نمادها، مجموعه، توان رسانی و ریشه گیری، چند جمله ایها، اتحاد، معادله درجه اول، معادله خط، نسبتهای مثلثاتی، عبارت های گویا، معادله درجه دوم، نامعادله، کتاب کار، ویتامین ریاضیات1، تجدیدی، کمبود ساعات آموزشی، مجموعه اعداد،  

تاریخ : یکشنبه 14 آبان 1391 | 11:03 ق.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات
.:

heart-black