خانم پر ابتکار بتازگی در یک فروشگاه لباس زنانه با سمت مدیر شروع به کار کرده است.

 

                                                            

 

 در اولین روز کار، ایشان یک محموله ی بزرگ لباس را که از خارج وارد شده است دریافت مینماید. وقتی که آنرا باز میکند همه جور لباس زنانه در آن میبیند ولی متاسفانه در لیست پیوست، قیمت لباسها  همگی از قلم افتاده بود. او که هیچگونه دسترسی به فرستنده محموله یا صاحب فروشگاه نداشت تا قیمت تک تک لباسها را جویا شود ناچار میشود تا وقتیکه قیمتهای واقعی البسه را دریافت ننموده است خودش ابتکاری به خرج دهد و یک جوری بر روی لباسها قیمت گذاری کند. چند قلم از جنس ها را اینطور قیمت گذاری کرد:

                   

                                 کفش چرمی پاشنه بلند ــــــــــــــــ 32000 تومان

                                 کفش چرمی ساده ــــــــــــــــــــــــ 22000 تومان

                                 کفش کتانی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 16000 تومان

                                 شلوار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10000 تومان

                                 دامن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8000   تومان

 

بر اساس سیستم اختراعی خانم پر ابتکار، ایشان کلاه و روسری را هر کدام چند تومان باید بفروشد؟

کلاه را ۸۰۰۰ تومان و روسری را ۱۰۰۰۰  تومان.

در سیستم اختراعی خانم پر ابتکار هر حرف از حروف الفبا معادل۲۰۰۰ تومان گرفته شده است، به عنوان مثال "کفش کتانی" هشت حرف دارد پس قیمت آنهم شانزده هزار تومان میشود.  "کلاه" چهار حرف و "روسری" پنج حرف دارد پس قیمت های شان هم میشود هشت هزار و ده هزار تومان.

 


برچسب ها: کتاب کار ریاضی، کتاب کار ریاضی 1، کتاب کار ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار الهه آگاه، ریاضی اول دبیرستان، ویتامین ریاضیات، آموزش ریاضی، آموزش ریاضی دبیرستان، کتاب ریاضی، کمک درس ریاضیات، علم ریاضیات، آموزش ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1، الهه آگاه، کتاب الهه آگاه، حل تمرین ریاضی، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات ریاضی، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات امتحانی ریاضی، اعدادو نمادها، مجموعه، توان رسانی و ریشه گیری، چند جمله ایها، اتحاد، معادله درجه اول، معادله خط، نسبتهای مثلثاتی، عبارت های گویا، معادله درجه دوم، نامعادله، کتاب کار، ویتامین ریاضیات1، تجدیدی، کمبود ساعات آموزشی، مجموعه اعداد،  

تاریخ : یکشنبه 14 آبان 1391 | 11:13 ق.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات
.:

heart-black