1. معادلات زیررا به روش خواسته شده حل كنید.
الف) مربع كامل x 2= 8x =9
ب) (روش ∆ ) x 2-x =1

2.مقدار M را چنان بیابید كه معادله دارای ریشه مضاعف باشد.

2mx2 +4x +1 = 0

3.نمودارسهمیy = -3(x+3)2را رسم كنید.


4. معادله خطی را بنویسید كه از نقطه یA(2,4)عمود بر خطy + 1/3 x -1 = 0باشد.طبقه بندی: ریاضیات اول دبیرستان،  نمونه سوالات ریاضی 1،  نامعادله،  معادله درجه اول و معادله خط،  معادله درجه دوم،  نسبتهای مثلثاتی، 
برچسب ها: کتاب کار ریاضی، کتاب کار ریاضی 1، کتاب کار ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار الهه آگاه، ریاضی اول دبیرستان، ویتامین ریاضیات، آموزش ریاضی، آموزش ریاضی دبیرستان، کتاب ریاضی، کمک درس ریاضیات، علم ریاضیات، آموزش ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1، الهه آگاه، کتاب الهه آگاه، حل تمرین ریاضی، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات ریاضی، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات امتحانی ریاضی، اعدادو نمادها، مجموعه، توان رسانی و ریشه گیری، چند جمله ایها، اتحاد، معادله درجه اول، معادله خط، نسبتهای مثلثاتی، عبارت های گویا، معادله درجه دوم، نامعادله، کتاب کار، ویتامین ریاضیات1، تجدیدی، کمبود ساعات آموزشی، مجموعه اعداد،  

تاریخ : یکشنبه 17 شهریور 1392 | 08:38 ق.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات
.:

heart-black