اعمال روی رادیکالها        ضرب را در آرشیو مشاهده کنید...

تقسیم رادیکال ها:برای تقسیم رادیکال به صورت زیر عمل میکنیم:                           


توان رادیکال:برای به توان رساندن را دیکال ها فقط عدد زیر رادیکال به توان میرسد: 

                               

قاعده ی1:اگر رادیکال به توان فرجه اش برسد عدد از زیر رادیکال خارج میشود:      

                                      

قاعده ی2 :اگر توان عدد زیر رادیکال با فرجه ی رادیکال برابر باشد به صورت زیر آن را ساده میکنیم:                                

                                    

قاعده ی3:اگر توان عدد زیر رادیکال مضربی از فرجه باششد می توان آن را ساده کد: 

                                                                                                                        

گویا کردن مخرج کسرها:اگر در مخرج یک کسر رادیکال وجود داشته باشد برای ساده تر شدن محاسبات می توان مخرج را به یک عدد صحیح تبدیل کرد  این عمل را گویا سازی مخرج کسر می نامند که طبق این عملیات انجام میگیرد: 

                  

طبقه بندی: ریاضیات اول دبیرستان، 
برچسب ها: کتاب کار ریاضی، کتاب کار ریاضی 1، کتاب کار ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار الهه آگاه، ریاضی اول دبیرستان، ویتامین ریاضیات، آموزش ریاضی، آموزش ریاضی دبیرستان، کتاب ریاضی، کمک درس ریاضیات، علم ریاضیات، آموزش ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1، الهه آگاه، کتاب الهه آگاه، حل تمرین ریاضی، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات ریاضی، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات امتحانی ریاضی، اعدادو نمادها، مجموعه، توان رسانی و ریشه گیری، چند جمله ایها، اتحاد، معادله درجه اول، معادله خط، نسبتهای مثلثاتی، عبارت های گویا، معادله درجه دوم، نامعادله، کتاب کار، ویتامین ریاضیات1، تجدیدی، کمبود ساعات آموزشی، مجموعه اعداد،  

تاریخ : چهارشنبه 17 مهر 1392 | 10:53 ق.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات
.:

heart-black