تست های كنكور بخش دوم :

1 – اگر a-b =1 , a 2+ b2 = 5باشد، مقدار a3-b3 چه عددی است؟
1) 10

2) 9

3)7

4)62 – اگر x-2y=1 باشد، حاصل عبارت x 2+ 4y 2-4xy -2x +4yكدام است؟
1)1

2)0

3) 4-

4)1-


3 – كدام مقدار9x2y2 + x 4+ A را به صورت توان دوم یك دو جمله ای در می آورد؟
1) 3x3y -

2) 6x3y -

3) 3x2y2

4) 6x2y2

 


4– اگر باشد، حاصلكدام است؟

1)2√2 -3

2) 2√2 +6

3) 2√2 +3

4) 2√2 -6

 


5– اگرa 2= b 2+1 باشد، حاصل كسر(b 6- a6 +1)/ (3ab)كدام است ؟

1) 1

2) 1-

3) a4b4

4) ab

 
طبقه بندی: ریاضیات اول دبیرستان،  مجموعه‌ی اعداد گویا،  نمونه سوالات ریاضی 1،  چند جمله ایها و اتحاد،  مجموعه، 
برچسب ها: کتاب کار ریاضی، کتاب کار ریاضی 1، کتاب کار ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار الهه آگاه، ریاضی اول دبیرستان، ویتامین ریاضیات، آموزش ریاضی، آموزش ریاضی دبیرستان، کتاب ریاضی، کمک درس ریاضیات، علم ریاضیات، آموزش ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1، الهه آگاه، کتاب الهه آگاه، حل تمرین ریاضی، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات ریاضی، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات امتحانی ریاضی، اعدادو نمادها، مجموعه، توان رسانی و ریشه گیری، چند جمله ایها، اتحاد، معادله درجه اول، معادله خط، نسبتهای مثلثاتی، عبارت های گویا، معادله درجه دوم، نامعادله، کتاب کار، ویتامین ریاضیات1، تجدیدی، کمبود ساعات آموزشی، مجموعه اعداد،  

تاریخ : یکشنبه 28 مهر 1392 | 10:55 ب.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات
.:

heart-black