ساده ترین روش بیان اعداد گویا

مجموعه  اعداد گویا را با حرف Q حرف اول کلمه ی Quotient به معنی «خارج قسمت» نمایش می دهند . 

 

1-  بین هر دو عدد گویا بی شمار عدد گویا می توان یافت .

 مثال دانستنی های اعداد گویا

بین دو عدد گویا سه عدد دیگر بنویسید.

دانستنی های اعداد گویا

 

 

ابتدا دو عدد را هم مخرج می کنیم .

 
 
 
2- اگر دو عدد گویا دانستنی های اعداد گویا داشته باشیم عدد گویا یدانستنی های اعداد گویا بین این دو عدد است یعنی
دانستنی های اعداد گویا
 

مثال دانستنی های اعداد گویا بین دو عدد گویا دانستنی های اعداد گویا  چهار عدد دیگر بنویسید.

حل :

دانستنی های اعداد گویا
 
 

 

 
3- اگر دانستنی های اعداد گویا دو عدد گویا ی مساوی باشند ، آن گاه دانستنی های اعداد گویا (خاصیت طرفین وسطین)
 

مثال دانستنی های اعداد گویا

دانستنی های اعداد گویا

 
 
 
4- اگر کسری برابر صفر باشد، صورت آن  برابر صفر است.
 

مثال دانستنی های اعداد گویاعدد x  را بیابید به طوری که حاصل دانستنی های اعداد گویا  برابر صفر باشد .

حل : 

دانستنی های اعداد گویا

 

                    

5- اگر کسری برابر یک باشد ، صورت و مخرج آن برابرند.

  مثال دانستنی های اعداد گویا عدد x را بیابید به طوریکه حاصل کسر دانستنی های اعداد گویا  برابر یک باشد .

حل : 

دانستنی های اعداد گویا

 

 
6- تقسیم عدد گویا :                                                                             
دانستنی های اعداد گویا

 

 

(روش دور در دور نزدیک در نزدیک )                      

دانستنی های اعداد گویا

             

 

 

          

مثال دانستنی های اعداد گویا

(روش دور در دور نزدیک در نزدیک )         

دانستنی های اعداد گویا

                                             

 

 

 

7-دو عدد گویا ی  معکوس یکدیگرند، هر گاه حاصل ضرب آن ها برابر یک باشد.
 

مثال دانستنی های اعداد گویا دانستنی های اعداد گویامعکوس یکدیگرند . و دانستنی های اعداد گویا  .

 

8-در مورد کسر ها ی دانستنی های اعداد گویا  داریم :
دانستنی های اعداد گویا
 

 

 

 

تمرین:

حاصل عبارت دانستنی های اعداد گویابرابر است با ....

 

الف) 15-                      ب) 15+                          ج) 5-                            د)5+   

منبع:تبیان
طبقه بندی: ریاضیات اول دبیرستان،  مجموعه‌ی اعداد گویا،  نمونه سوالات ریاضی 1، 
برچسب ها: کتاب کار ریاضی، کتاب کار ریاضی 1، کتاب کار ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار الهه آگاه، ریاضی اول دبیرستان، ویتامین ریاضیات، آموزش ریاضی،  

تاریخ : پنجشنبه 30 آبان 1392 | 01:47 ب.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات
.:

heart-black