قوانین لگاریتم


۱-لگاریتم عدد یک در مبنای هر عدد برابر صفر است .

۲-لگاریتم هر عدد در مبنای همان عدد برابر یک است زیرا هر عدد به توان یک برابر همان عدد می شود.

۳-لگاریتم ضرب دو عدد برابر با جمع لگاریتمهای آن دو عدد است است.

۴-لگاریتم تقسیم دو عدد برابر با لگاریتم عدد صورت کسر منهای لگاریتم عدد مخرج کسر

۵-لگاریتم هر عدد توان دار برابر با حاصلضرب آن توان در لگاریتم آن عدد

۶-لگاریتم هر عدد در مبنای توان دار برابر با حاصلضرب معکوس توان در لگاریتم آن عدد

۷-لگاریتم هر عدد را می توان با جابجا کردن مبنای آن عدد ، به معکوس آن عدد تبدیل کرد

۸-قانون تغییر مبنا در لگاریتم ، هر گاه بخواهیم مبنای لگاریتم عددی را تغییر دهیم کافیست آن را به صورت تقسیم دو لگاریتم بنویسیم که لگاریتم صورت برای همان عدد و به مبنای دلخواه و لگاریتم مخرج برای مبنای عدد اصلی و در مبنای عدد دلخواه صورت کسر

۹-هر عدد به توان لگاریتم می توان مبنای توان و عدد لگاریتم را جابجا کرد .29_1


طبقه بندی: ریاضیات اول دبیرستان، 
برچسب ها: کتاب کار ریاضی، کتاب کار ریاضی 1، کتاب کار ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار الهه آگاه، ریاضی اول دبیرستان، ویتامین ریاضیات، آموزش ریاضی،  

تاریخ : یکشنبه 3 آذر 1392 | 11:49 ق.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات
.:

heart-black