تبلیغات
کتاب کار ریاضی1 - شگفتنگی های اعداد

63 ÷ 3=6 ×3+3

95÷5=9+5+5

85-63=8+5+6+3

272+16=(2+7) ×2  ×16

√64=6+√4

√6724=6+72+4

√169=√16+9√11881=118-8-1تاریخ : دوشنبه 10 شهریور 1393 | 01:49 ب.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات
.:

heart-black