جاهای خالی را با اعداد مناسب پر کنید:

10 , 20 , … , 15 , 1000 , … , 16
عجله نکنید! کمی فکر کنید، سوال زیاد مشکلی نیست
ولی اگر قادر به حل این سوال باشید نشان فعالیت خوب سمت راست مغز شماست.

جواب در ادامه مطالب

پاسخ تست:

10,20,3,15,1000,60,16
ده، بیس، سه، پونزه، هزار و شصت و شونزه
هر کی می گه شونزه نیس، هفده، هجده، نوزده، بیس!
یاد قدیما به خیر که این شعر را می خوندیم و بازی می کردیم!!
تاریخ : دوشنبه 10 شهریور 1393 | 02:20 ب.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات
.:

heart-black