اگر سر پرگار گیج برود چه می كشد؟

پاسخ : بیضی

سوال: شباهت دماسنج و ورقه امتحانی چیست؟

پاسخ : وقتی كه هر دو به صفر برسند، آدم می لرزد!

سوال: چرا همه می گویند: «عرضی ندارم» و به جای آن نمی گویند:

«طولی ندارم»؟

پاسخ : اگر بخواهم جوابش را خدمتتان «عرض» كنم 2 ساعت

«طول» می كشد!تاریخ : سه شنبه 11 شهریور 1393 | 02:41 ب.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات
.:

heart-black