۱- اول عدد تعداد روز های هفته كه به محل كار ( یا محل تحصیل ) می روید را روی یك تكه كاغذ بنویسید. ( اگر در برخی روزها دو بار به محل كار می روید می توانید آن روز را 2 روز حساب كنید ولی به هر حال عدد انتخابی نباید بزرگتر از 10 باشد ). 
2- حالا آن عدد را در 2 ضرب كنید.
3- عدد بدست آمده را با 5 جمع كنید.
4- حاصل را در 50 ( پنجاه ) ضرب نمایید.
5- اگر سالروز تولدتان در سال جاری گذشته است عدد بدست آمده را با 1753 جمع نمایید و اگر هنوز تا سالروز تولدتان زمان باقی مانده است عدد بدست آمده را با 1752 جمع نمایید.
6-حالا چهار رقم سال تولدتان ( به تاریخ میلادی ) را از عدد بدست آمده كسر نمایید.

اكنون شما باید یك عدد 3 رقمی داشته باشید كه رقم سمت چپ آن تعداد روز های حضور شما در محل كار می باشد و دو رقم سمت راست سن شما را نشان می دهد .
( جالب بود، نه !؟ )
تاریخ : سه شنبه 11 شهریور 1393 | 02:43 ب.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات
.:

heart-black