برای آرامش و خوشبختی در زندگیِ دو چیز را فراموش کنید.

۱-بدی هایی که دیگران به شما کرده اند.


۲-خوبی هایی که شما به دیگران کرده اید.


برچسب ها: کتاب کار ویتامین ریاضیات 1، ریاضی اول دبیرستان، خوشبختی، فرمول، فروش، خوبی،  

تاریخ : پنجشنبه 3 مهر 1393 | 05:16 ب.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات
.:

heart-black