دکتر شریعتی انسان ها رو به ۴دسته تقسیم کرده است.

 ۱.آنانی که وقتی هستند‌،هستندووقتی که نیستندهم نیستند.

عمده آدم هاحضورشان مبتنی به فیزیک هست.تنهابالمس ابعادجسمانی آنهاست که قابل فهم میشوند.بنابراین اینان تنها هویت جسمی دارند.

۲.آنان که وقتی هستند،نیستند ووقتی که نیستند هم نیستند.

مردگانی متحرک در جهان،خودفروختگانی که هویت شان را به ازای چیزی فانی واگذاشته اند.بی شخصیت اند وبی اعتبار.هرگز به چشم نمی آیند،مرده وزنده شان یکی ست.

3.آنانی که وقتی هستند،هستند ووقتی که نیستندهم هستند.

آدم های معتبر وباشخصیت،کسانی که دربودن شان سرشار از حضورندودرنبودن شان هم تاثیرشان را میگذارند.کسانی که همواره به خاطرما میمانند.دوستشان داریم وبرایشان ارزش واحترام قائل هستیم.

۴.آنانی که وقتی هستند،نیستند ووقتی که نیستند،هستند.(شگفت انگیزترین آدم ها)

درزمان بودنشان چنان قدرتمندوباشکوه هستندکه ما نمیتوانیم حضورشان را دریابیم اما وقتی از پیش ما میروند نرم نرم،آهسته آهسته درک میکنیم،باز میشناسیم،میفهمیم که آنان چه بوده اند،چه میگفتند،چه میخواستند.ما همیشه عاشق این آدم هاهستیم.هزارحرف داریم برایشان.اما وقتی دربرابرشان قرار میگیریم قفل برزبانمان میزنند.اختیاراز ما سلب میشود،سکوت میکنیم وغرقه درحضور آنان مست میشویم و درست درزمانی میروندیادمان می آیدکه چه حرفهائی داشتیم ونگفتیم.شاید تعداد اینها در زندگی هرکدام از ما به تعدادانگشتان دست هم نرسد.


برچسب ها: کتاب کار ویتامین ریاضیات، ریاضی اول دبیرستان، دکتر علی شریعتی،  

تاریخ : شنبه 24 آبان 1393 | 07:40 ق.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات
.:

heart-black