تبلیغات
کتاب کار ریاضی1 - معادله‌ی درجه 2

صورت کلی معادله‌ی درجه 2 به شکل ax2 + bx + c = 0 می‌باشد. برای این که معادله‌ی درجه 2 تشکیل شود، باید a != 0 و b,c عضو اعداد حقیقی باشند.

روش‌های حل معادله درجه 2

1)      روش تجزیه

 

2)      روش رسم نمودار

 

3)      روش مربع کامل کردن

 

4)      روش دلتا (روشی کلی)

  

نکته : تعداد جوابهای هر معادله، حداکثر به تعداد درجه‌ی آن معادله می‌باشد.

  

1)      در روش تجزیه، در صورت امکان، معادله‌ی درجه 2 را به گونه‌ای تجزیه می‌کنیم که معادلات درجه 1 حاصل شود و سپس آن‌ها را حل می‌کنیم تا پاسخ معادله‌ی درجه 2 به دست آید.

 

2)      در روش رسم نمودار، جمله‌ای را که توان 2 دارد در یک طرف تساوی نگه داشته و بقیه‌ی جملات را به طرف دوم منتقل می‌کنیم. سپس نمودار هر دو طرف تساوی را در دستگاه مختصات رسم می‌کنیم. تعداد نقاط تلاقی سهمی با خط راست، برابر تعداد جواب‌های معادله است.

 

نکته : روش رسم نمودار برای تعداد جواب‌ها مناسب است و جواب‌ها را به طور دقیق برای ما مشخص نمی‌کند.

 

3)      مراحل حل معادله به روش مربع کامل کردن، در زیر آمده‌است :

 

الف ) –b/2a را به دست می‌آوریم.

 

ب ) عدد به دست آمده را به توان 2 می‌رسانیم.

 

ج ) عدد حاصل از مرحله‌ی (ب) را به معادله اضافه و از آن کم می‌کنیم.

 

د ) به کمک اتحاد مربع دو جمله‌ای، معادله را حل می‌کنیم.

 

نکته : هرگاه ضریب x2 مجذور کامل نبود، همه‌ی جمله ها را بر آن تقسیم می‌کنیم تا از بین برود.

 

4)      در روش کلی در معادله‌ی ax2 + bx +c = 0، از فرمول‌های زیر استفاده می‌کنیم.

 

 B– 4ac         ,                 = ∆

  x1 = ( -b + √∆ )/2a        ,        x2 = (-b - √∆ )/2a

 

کلمات کلیدی مرتبط :

ریاضی اول دبیرستان   , ویتامین ریاضیات   , آموزش ریاضی   ، آموزش ریاضی دبیرستان   ، کتاب ریاضی ، کمک درس ریاضیات ، علم ریاضیات ، آموزش ریاضی اول دبیرستان ، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1 ، کتاب کار ریاضی ، الهه آگاه ، کتاب الهه آگاه ، حل تمرین ریاضی ، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان ، نمونه سوالات ریاضی ، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان ، نمونه سوالات امتحانی ریاضی ، اعدادو نمادها ,مجموعه, توان رسانی و ریشه گیری ,چند جمله ایها, اتحاد, معادله درجه اول , معادله خط , نسبتهای مثلثاتی,عبارت های گویا,معادله درجه دوم , نامعادله,کتاب کار,ریاضی اول دبیرستان , ویتامین ریاضیات1,تجدیدی , کمبود ساعات آموزشی, مجموعه اعداد


منبع :  http://vmath.mihanblog.com/post/3

طبقه بندی: معادله درجه دوم، 
برچسب ها: معادله درجه 2، معادله،  

تاریخ : یکشنبه 2 مهر 1391 | 04:02 ب.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات
.:

heart-black