چند در صد اعداد صحیح و مثبت دارای حد اقل یک رقم   "۵"  هستند؟

توضیح : اعداد صحیح یک تا ده را در نظر بگیرید.  جمعا" ده عدد هستند که فقط یکی از آنها پنج است.  پس میتوانیم بگوییم که در مجموعه ی اعداد صجبح یک تا ده، ده در صدشان پنج دارند و نود در صدشان پنج ندارند.  

 

اینک اعداد صحیح یک تا صد را در نظر بگیرید. میتوانیم حساب کنیم که چند تا از این صد عدد دارای (اقلا" یک) رقم پنج هستند و چند تای آنها اصلا" رقم پنج ندارند. کار مشکلی نیست. من در زیر اعدادی را که دارای (اقلا" یک) رقم پنج هستند به ترتیب نوشته ام :

 

 95  ,85  ,75  ,65  ,59  ,58  ,57  ,56  ,55  ,54  ,53  ,52  ,51  ,50  ,45  ,35  ,25  ,15  ,5                                      

 

آنها را بشمارید. جمعا"  19  تا میشوند. بنابراین  81  عدد هم وجود دارند که اصلا" رقم پنج ندارند. پس میتوانیم بگوییم که در مجموعه ی اعداد صحیح یک تا صد،  19 درصدشان پنجدارند و 81 درصدشان ندارند  

اینک اعداد صحیح یک تا هزار را در نظر بگیرید. آیا میتوانید بگویید که از میان این هزار عدد چند تای آنها دارای (اقلا" یک) رقم  5  هستند و چند تا اصلا"  5  ندارند؟ این یکی قدری زحمت دارد ولی بهر حال این نیز کار مشکلی نیست. من آنرا برای شما حساب کرده ام ولی بد نیست شما خودتان هم آنرا حساب کنید : در مجموعه ی اعداد یک تا هزار، دقیقا"  271 عدد هستند که پنج دارند و  729  عدد هم هستند که اصلا" پنج ندارند. پس میتوان گفت که در این مجموعه، 27.1  در صد اعداد، پنج دارند و 72.9  در صدشان پنج ندارند.

 

حال با این توضیحات آیا میتوانید معلوم سازید که در مجموعه ی اعداد صحیح و مثبت، از یک گرفته تا بینهایت، چند در صدشان پنج دارند؟

 

جواب این مسئله را در مثال پنجم از مقاله ی سوم داده ام. توصیه میکنم که خوانندگان گرامی قبلا" سری به آنجا بزنند. بدیهی است تکرار مجدد مسئله در اینجا منحصرا" برای یافتن یک تحلیل ریاضی است که ما را به آن جواب برساند.

 

یک خواهش : ممکن است کسی لطفا" بمن بگوید که ترجمه ی pattern که در متون ریاضی فارسی بکار میرود چیست؟ (الگو و مدل را میدانم ولی اینها فارسی نیستد. در ضمن هیچکدام از این دو کلمه بطور دقیق معنی pattern را نمیرسانند. pattern یکنوع رفتار قانونمند در ریاضی است. بدنبال چنین کلمه ای هستم). پیشاپیش سپاسگزارم.


ادامه مطلب

طبقه بندی: سرگرمی ریاضی، 
برچسب ها: کتاب کار ریاضی، کتاب کار ریاضی 1، کتاب کار ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار الهه آگاه، ریاضی اول دبیرستان، ویتامین ریاضیات، آموزش ریاضی، آموزش ریاضی دبیرستان، کتاب ریاضی، کمک درس ریاضیات، علم ریاضیات، آموزش ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1، الهه آگاه، کتاب الهه آگاه، حل تمرین ریاضی، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات ریاضی، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات امتحانی ریاضی، اعدادو نمادها، مجموعه، توان رسانی و ریشه گیری، چند جمله ایها، اتحاد، معادله درجه اول، معادله خط، نسبتهای مثلثاتی، عبارت های گویا، معادله درجه دوم، نامعادله، کتاب کار، ویتامین ریاضیات1، تجدیدی، کمبود ساعات آموزشی، مجموعه اعداد،  

تاریخ : دوشنبه 17 مهر 1391 | 11:28 ق.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات

در متوازی الاضلاع زیر، نقاط  P  و  Q  طوری انتخاب شده اند که مساحت هر کدام از مثلث های کناری برابر یک متر مربع است. اندازه  عددی و دقیق مساحت مثلث میانی را معلوم سازید.

     


ادامه مطلب

طبقه بندی: سرگرمی ریاضی،  مقالات آموزشی، 
برچسب ها: کتاب کار ریاضی، کتاب کار ریاضی 1، کتاب کار ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار الهه آگاه، ریاضی اول دبیرستان، ویتامین ریاضیات، آموزش ریاضی، آموزش ریاضی دبیرستان، کتاب ریاضی، کمک درس ریاضیات، علم ریاضیات، آموزش ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1، الهه آگاه، کتاب الهه آگاه، حل تمرین ریاضی، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات ریاضی، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات امتحانی ریاضی، اعدادو نمادها، مجموعه، توان رسانی و ریشه گیری، چند جمله ایها، اتحاد، معادله درجه اول، معادله خط، نسبتهای مثلثاتی، عبارت های گویا، معادله درجه دوم، نامعادله، کتاب کار، ویتامین ریاضیات1، تجدیدی، کمبود ساعات آموزشی، مجموعه اعداد،  

تاریخ : دوشنبه 17 مهر 1391 | 11:21 ق.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات

شکل زیر را با دقت نگاه کنید. همانگونه که میبینید، شکل به چهار قسمت نامتساوی با رنگهای نارنجی، آبی، قرمز و سبز تقسیم شده است. مساحت هر قسمت هم بر حسب واحد مربع معلوم است: مثلث سبز(۱۲ واحد)، مثلث نارنجی(۵ واحد)، قسمت آبی(۷ واحد) و قسمت قرمز( ۸ واحد)میباشد

     

حالا این چهار قسمت را با یک قیچی بریده و آنها را به ترتیبی دیگر که در شکل زیر میبینید در کنار هم قرار میدهیم. چیز عجیبی اتفاق میافتد: یک مربع اضافی پیدا میشود( مربع سفید ). با توجه به اینکه مساحت هیچ یک از قطعات تغییری نکرده است، چطور ممکن است چنین چیزی اتفاق بیفتد؟ این مربع ناخوانده از کجا آمده است؟

        

برای آنکه مسئله را بهتر لمس کنید خوب است شکل اول را با همان ابعاد داده شده بر روی کاغذ شطرنجی بکشید و با بریدن و جابجا کردن قطعات آن، شکل دوم را بوجود آورید تا به چشم خود ببینید که یک مربع، اضافه می آید. شاید باین طریق نکته ی ظریفی را که در مسئله نهفته است کشف کنید و این خود در حل مسئله به شما کمک نماید. 


ادامه مطلب

طبقه بندی: سرگرمی ریاضی،  مقالات آموزشی، 
برچسب ها: کتاب کار ریاضی، کتاب کار ریاضی 1، کتاب کار ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار الهه آگاه، ریاضی اول دبیرستان، ویتامین ریاضیات، آموزش ریاضی، آموزش ریاضی دبیرستان، کتاب ریاضی، کمک درس ریاضیات، علم ریاضیات، آموزش ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1، الهه آگاه، کتاب الهه آگاه، حل تمرین ریاضی، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات ریاضی، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات امتحانی ریاضی، اعدادو نمادها، مجموعه، توان رسانی و ریشه گیری، چند جمله ایها، اتحاد، معادله درجه اول، معادله خط، نسبتهای مثلثاتی، عبارت های گویا، معادله درجه دوم، نامعادله، کتاب کار، ویتامین ریاضیات1، تجدیدی، کمبود ساعات آموزشی، مجموعه اعداد،  

تاریخ : جمعه 14 مهر 1391 | 06:02 ب.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات

دو دایره به مراکز P  و  Q  در نقطه ی M  مماس داخل اند و چنانکه در شکل زیر ملاحظه میفرمایید حلقه(یا طوق)زیبایی را بوجود آورده اند. فقط طولهای  a  و  b  بر ما معلوم اند. آیا با داشتن این مقادیر میتوانید اندازه ی دقیق مساحت حلقه را بدست آورید ( یعنی مساحت قسمت طلایی رنگ را) ؟

                                                 

اگر توانستید مسئله را با این داده ها حل کنید، آنگاه کوشش کنید که آنرا در حالت کلی هم حل نمایید، یعنی فرمولی بدست آورید که با آن بتوان مساحت حلقه، A ، را بر حسب a  و  b محاسبه نمود.


ادامه مطلب

طبقه بندی: سرگرمی ریاضی،  مقالات آموزشی، 
برچسب ها: کتاب کار ریاضی، کتاب کار ریاضی 1، کتاب کار ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار الهه آگاه، ریاضی اول دبیرستان، ویتامین ریاضیات، آموزش ریاضی، آموزش ریاضی دبیرستان، کتاب ریاضی، کمک درس ریاضیات، علم ریاضیات، آموزش ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1، الهه آگاه، کتاب الهه آگاه، حل تمرین ریاضی، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات ریاضی، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات امتحانی ریاضی، اعدادو نمادها، مجموعه، توان رسانی و ریشه گیری، چند جمله ایها، اتحاد، معادله درجه اول، معادله خط، نسبتهای مثلثاتی، عبارت های گویا، معادله درجه دوم، نامعادله، کتاب کار، ویتامین ریاضیات1، تجدیدی، کمبود ساعات آموزشی، مجموعه اعداد،  

تاریخ : جمعه 14 مهر 1391 | 05:59 ب.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات

ک قطعه خط آهن به طول هزار متر روی زمین قرار دارد و فقط در دو انتهای خود با پیچ به زمین محکم شده است. در یک روز گرم تابستان بواسطه ی انبساط ناشی از گرما، طول آن یک متر افزایش پیدا میکند و چون خط آهن جا ندارد که از دو انتها منبسط شود لاجرم "شکم" میکند و به صورت یک کمان در میاید.

                 

 اگر فرض کنیم که این کمان بخشی از یک دایره باشد آیا فکر میکنید که نقطه ی وسط خط آهن آنقدر از زمین بلند میشود که یک موش صحرایی به بلندی ۱۵ سانتیمتر بتواند از زیر آن عبور کند؟ این را البته باید با محاسبه نشان دهید نه با حدس و گمان. اصلا" برای اینکه جلو حدس و گمان گرفته شود بیایید و معلوم کنید که نقطه ی وسط خط آهن حد اکثر چقدر از زمین فاصله میگیرد و بلند قامت ترین موجودی که میتواند از زیر آن عبور کند چه اندازه است؟

توضیح : اگر بتوانید این مسئله را حل کنید و جواب درست آنرا بدست آورید، از جواب خود بسیار شگفت زده خواهید شد. این مسئله یکی از مسائل قدیمی و کلاسیک ریاضی است که جواب آنرا نمیتوان منحصرا" با حدس و گمان تعیین کرد و یا حتی تخمین زد( نگاه کنید به مقاله شماره 3 : ریاضیات حقیقت را بهتر از ما میبیند و کشف میکند.)


ادامه مطلب

طبقه بندی: سرگرمی ریاضی، 
برچسب ها: کتاب کار ریاضی، کتاب کار ریاضی 1، کتاب کار ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار الهه آگاه، ریاضی اول دبیرستان، ویتامین ریاضیات، آموزش ریاضی، آموزش ریاضی دبیرستان، کتاب ریاضی، کمک درس ریاضیات، علم ریاضیات، آموزش ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1، الهه آگاه، کتاب الهه آگاه، حل تمرین ریاضی، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات ریاضی، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات امتحانی ریاضی، اعدادو نمادها، مجموعه، توان رسانی و ریشه گیری، چند جمله ایها، اتحاد، معادله درجه اول، معادله خط، نسبتهای مثلثاتی، عبارت های گویا، معادله درجه دوم، نامعادله، کتاب کار، ویتامین ریاضیات1، تجدیدی، کمبود ساعات آموزشی، مجموعه اعداد،  

تاریخ : جمعه 14 مهر 1391 | 05:57 ب.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات
درباره صفحه شطرنج داستان هایی سر زبان ها است: وقتی مخترع شطرنج كشف خود را به شاه عرضه كرد، شاه بازی شطرنج را پسندید و به مخترع شطرنج گفت از او پاداشی درخواست كند. اما مخترع شطرنج كه ریاضیدانی ماهر بود، مسئله پیچیده ای را برای پادشاه مطرح كرد. وی گفت: «به خاطر خانه اول شطرنج یك دانه گندم، به خاطر خانه دوم، دو دانه گندم، به خاطر خانه سوم چهار دانه و همین طور برای هر خانه، دوبرابر خانه پیش از آن گندم بدهید تا به خانه شصت و چهارم برسید.» البته پادشاه نه حوصله انجام این محاسبه را داشت و نه دانش لازم را، به همین دلیل دستور داد یك كیسه گندم به او بدهند. ولی وی نپذیرفت و تقاضا كرد پس از محاسبه، تعداد دقیق گندم ها را به وی بدهند. آیا شما می توانید تعداد دقیق دانه های گندم را محاسبه كنید.


کلمات کلیدی مرتبط :

ریاضی اول دبیرستان   , ویتامین ریاضیات   , آموزش ریاضی   ، آموزش ریاضی دبیرستان   ، کتاب ریاضی ، کمک درس ریاضیات ، علم ریاضیات ، آموزش ریاضی اول دبیرستان ، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1 ، کتاب کار ریاضی ، الهه آگاه ، کتاب الهه آگاه ، حل تمرین ریاضی ، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان ، نمونه سوالات ریاضی ، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان ، نمونه سوالات امتحانی ریاضی ، اعدادو نمادها ,مجموعه, توان رسانی و ریشه گیری ,چند جمله ایها, اتحاد, معادله درجه اول , معادله خط , نسبتهای مثلثاتی,عبارت های گویا,معادله درجه دوم , نامعادله,کتاب کار,ریاضی اول دبیرستان , ویتامین ریاضیات1,تجدیدی , کمبود ساعات آموزشی, مجموعه اعداد


منبع :  http://vmath.mihanblog.com/post/3

طبقه بندی: خواندنی‌ها،  سرگرمی ریاضی، 
برچسب ها: خواندنی‌ها، دانستنی‌های ریاضی، سرگرمی ریاضی، شطرنج،  

تاریخ : چهارشنبه 5 مهر 1391 | 07:24 ق.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات

شخصی مبلغی پول به تاجری داد تا با پولش تجارت كند و از سود آن نیز

 هر دو بهره مند شوند.تاجر نیز به مرد وعده داد كه هر مبلغی پول به وی بدهد، آن را دو برابر می كند،  اما صد تومان را بابت حق الزحمه خود برمی دارد. مرد پذیرفت و مبلغی به تاجر داد. تاجر به وعده اش عمل كرد.

 

 پول مرد دو برابر شد، اما صد تومان را طبق قرار بابت حق الزحمه دریافت كرد. مرد كه از این تجارت بسیار خرسند بود، مبلغ به دست آمده را مجدداً به تاجر برگرداند تا باز هم به همین شیوه 

تجارت كند. اما متاسفانه بعد از پنج بار تجارت تاجر به وی گفت: چیزی از پولش باقی نمانده

 است!

 

 آیا می دانید پول اولیه مرد طمع كار چقدر بود؟
کلمات کلیدی مرتبط :

ریاضی اول دبیرستان   , ویتامین ریاضیات   , آموزش ریاضی   ، آموزش ریاضی دبیرستان   ، کتاب ریاضی ، کمک درس ریاضیات ، علم ریاضیات ، آموزش ریاضی اول دبیرستان ، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1 ، کتاب کار ریاضی ، الهه آگاه ، کتاب الهه آگاه ، حل تمرین ریاضی ، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان ، نمونه سوالات ریاضی ، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان ، نمونه سوالات امتحانی ریاضی ، اعدادو نمادها ,مجموعه, توان رسانی و ریشه گیری ,چند جمله ایها, اتحاد, معادله درجه اول , معادله خط , نسبتهای مثلثاتی,عبارت های گویا,معادله درجه دوم , نامعادله,کتاب کار,ریاضی اول دبیرستان , ویتامین ریاضیات1,تجدیدی , کمبود ساعات آموزشی, مجموعه اعداد


منبع :  http://vmath.mihanblog.com/post/3

طبقه بندی: خواندنی‌ها،  سرگرمی ریاضی، 
برچسب ها: خواندنی‌ها، سرگرمی ریاضی، طمع،  

تاریخ : چهارشنبه 5 مهر 1391 | 06:20 ق.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات

دیوفانت ریاضیدان یونانی بود كه بخش بزرگی از كتاب حساب خود را به معادله ها اختصاص داده است. گویا بر سنگ قبر وی شعری نوشته شده بود به این مضمون:«دیوفانت در اینجا به خاك سپرده شده است. او یك ششم عمر خود را در كودكی گذراند، دوران جوانی و شادابی هم یك دوازدهم زندگی اش را گرفت. یك هفتم زندگی اش در كنار كانون خانواده اش بود. بعد از پنج سال خداوند به او پسری داد. ولی فرزندش به اندازه نیمی از عمر پدر عمر كرد. چهار سال بعد دیوفانت از این غم سنگین مرد. دیوفانت چند سال عمر كرد؟»


کلمات کلیدی مرتبط :

ریاضی اول دبیرستان   , ویتامین ریاضیات   , آموزش ریاضی   ، آموزش ریاضی دبیرستان   ، کتاب ریاضی ، کمک درس ریاضیات ، علم ریاضیات ، آموزش ریاضی اول دبیرستان ، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1 ، کتاب کار ریاضی ، الهه آگاه ، کتاب الهه آگاه ، حل تمرین ریاضی ، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان ، نمونه سوالات ریاضی ، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان ، نمونه سوالات امتحانی ریاضی ، اعدادو نمادها ,مجموعه, توان رسانی و ریشه گیری ,چند جمله ایها, اتحاد, معادله درجه اول , معادله خط , نسبتهای مثلثاتی,عبارت های گویا,معادله درجه دوم , نامعادله,کتاب کار,ریاضی اول دبیرستان , ویتامین ریاضیات1,تجدیدی , کمبود ساعات آموزشی, مجموعه اعداد


منبع :  http://vmath.mihanblog.com/post/3

طبقه بندی: خواندنی‌ها،  سرگرمی ریاضی، 
برچسب ها: خواندنی ها، سرگرمی ریاضی، سنگ قبر دیوفانت، دیوفانت،  

تاریخ : سه شنبه 4 مهر 1391 | 07:18 ق.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات

اگر از كوچه پس كوچه‌های قدیمی شهرآنجایی كه هنوز رگه‌هایی از خانه‌های قدیمی كاهگلی یافت می‌شود گذر كنیم هنوز هم پلاكهای خانه‌هایی را می توان دید كه روی آن 1+12 به جای سیزده نوشته شده است، علت آن را در اعتقادات مردم می توان یافت تحت این عنوان:

نحس بودن 13 !

آنچه در ادامه خواهید خواند جادوی 13 است كه به نظر جالب می رسد !!!

● 13 عدد اول است.

● 1-13^2 عدد اول مرسن است.

13جسم ارشمیدسی موجود است. (اجسام ارشمیدسی اجسامی هستند كه وجوه آنها چند ضلعی بوده، نه لزوما از یك نوع ، و كنجهای آنها مساوی هستند.)

عدد 13كوچكترین Emirp است. (Emirp عدد اولی است كه اگر ارقام آن را معكوس كنیم مجددا عددی اول خواهد بود مثلا اعداد 13، 17،31، 37،.....)

● 169=2^13 بامعكوس كردن ارقام آن داریم: 961=2^31 "یعنی رقم های آن مجددا معكوس می شود."

●2^13، 1+ !12 را عاد می‌كند.

● 13عدد Happy است.(برای دانستن این كه عددی Happy است، مجموع مربعات رقمهای عدد را پیدا كرده و دوباره مجموع مربعات عدد بدست آمده را حساب می‌كنیم با ادامه این روند اگر به عدد 1 دست پیدا كردیم آنگاه به آن عدد Happy گفته می‌شود. مثلا برای عدد سیزده" 10=2^3+2^1 و 1=2^0+2^1 " بنابراین13 عدد  Happyاست.)

● 13نیمی از 3^3+ 3^1- است.


ادامه مطلب

طبقه بندی: خواندنی‌ها،  سرگرمی ریاضی،  دانستنیهای ریاضیات، 
برچسب ها: شگفتی های ریاضی، شگفتی های عدد 13، عدد 13، 13، خواندنی‌ها در مورد 13، دانستنی‌ها در مورد 13،  

تاریخ : پنجشنبه 30 شهریور 1391 | 06:39 ب.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات

دیروز در درس ریاضی گفت استاد
    
مهر و وفا را ضرب در صلح و صفاکن          

مجموعة غم را بِنه دریک پرانتز 

 روی لبانت آکُلاد خنده واکن           

 یک نقطه بردار از فراز نون مِحنت

 با نقطه بای محبّت آشنا کن            

 هر نامساوی را مساوی کردن اُولی   

 دلتای قلبت را بَری از کینه ها کن              

 منزل مکن در زیر رادیکال دنیا 

 یا خویش را با یک توان زآنجا رها کن             

 از نقطه ای بر روی مُخْتَصّات ذِهنت

 خطی برای مهربانی ها جدا کن             

منها مکن ما را ز خوان بی دریغت       

بُردار لُطفت را خدایا سوی ما کن 

کلمات کلیدی مرتبط :

ریاضی اول دبیرستان   , ویتامین ریاضیات   , آموزش ریاضی   ، آموزش ریاضی دبیرستان   ، کتاب ریاضی ، کمک درس ریاضیات ، علم ریاضیات ، آموزش ریاضی اول دبیرستان ، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1 ، کتاب کار ریاضی ، الهه آگاه ، کتاب الهه آگاه ، حل تمرین ریاضی ، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان ، نمونه سوالات ریاضی ، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان ، نمونه سوالات امتحانی ریاضی ، اعدادو نمادها ,مجموعه, توان رسانی و ریشه گیری ,چند جمله ایها, اتحاد, معادله درجه اول , معادله خط , نسبتهای مثلثاتی,عبارت های گویا,معادله درجه دوم , نامعادله,کتاب کار,ریاضی اول دبیرستان , ویتامین ریاضیات1,تجدیدی , کمبود ساعات آموزشی, مجموعه اعداد


منبع :  http://vmath.mihanblog.com/post/3


طبقه بندی: خواندنی‌ها،  سرگرمی ریاضی، 
برچسب ها: بردار لطف، شعر و ریاضی، ریاضی و شعر، شعر در مورد ریاضی، شعر با اصطلاحات ریاضی،  

تاریخ : پنجشنبه 30 شهریور 1391 | 06:14 ب.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات

شنو از دانشی كه بی كران است شگفتی ها دراین دریا نهان است 

ریاضی مثل یك قوی سبكبار به نرمی بر روی هستی روان است 

درخشنده تراز یک قرص خورشید فروغش بین دانش ها عیان است

دونده همچو آهوی سبك پی به باغ علم و دانش او دوان است 

هماره غرق گلهای بهاری علوم پایه را بی او، خزان است 

نگهدار حریم علم و دانش علوم پایه گله ، او شبان است ادامه مطلب

طبقه بندی: خواندنی‌ها،  سرگرمی ریاضی، 
برچسب ها: ریاضی و شعر، شعر و ریاضی، شعر ریاضی، شعر در مورد ریاضی،  

تاریخ : پنجشنبه 30 شهریور 1391 | 06:06 ب.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات

1. عدد ماه تولدتان را بنویسید. (فروردین = ۱ ، اردیبهشت = ۲ و ...)
2. این عدد را در ۵ ضرب کنید.
3. عدد بدست آمده را با تعداد روز های هفته (عدد ۷) جمع کنید.
4. عدد بدست آمده را در ۴ ضرب کنید.
5. اکنون عدد بدست آمده را با عدد ۱۳ جمع بزنید.
6. عدد حاصل شده را در ۵ ضرب کنید.
7. چندم برج متولد شده اید ؟ عدد آن را به عددی که بدست آورده اید اضافه کنید.
8. عدد ۲۰۵ را از عدد بدست آمده کسر کنید.

 

اگر مراحل بالا را درست انجام داده باشید حاصل، عددی خواهد شد که دو رقم سمت راست آن روز تولد شما و رقم سمت چپ ماه تولد شما را نشان می دهد.


کلمات کلیدی مرتبط :

ریاضی اول دبیرستان   , ویتامین ریاضیات   , آموزش ریاضی   ، آموزش ریاضی دبیرستان   ، کتاب ریاضی ، کمک درس ریاضیات ، علم ریاضیات ، آموزش ریاضی اول دبیرستان ، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1 ، کتاب کار ریاضی ، الهه آگاه ، کتاب الهه آگاه ، حل تمرین ریاضی ، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان ، نمونه سوالات ریاضی ، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان ، نمونه سوالات امتحانی ریاضی ، اعدادو نمادها ,مجموعه, توان رسانی و ریشه گیری ,چند جمله ایها, اتحاد, معادله درجه اول , معادله خط , نسبتهای مثلثاتی,عبارت های گویا,معادله درجه دوم , نامعادله,کتاب کار,ریاضی اول دبیرستان , ویتامین ریاضیات1,تجدیدی , کمبود ساعات آموزشی, مجموعه اعداد


منبع :  http://vmath.mihanblog.com/post/3

طبقه بندی: سرگرمی ریاضی، 
برچسب ها: سرگرمی، سرگرمی ریاضی، تاریخ تولد، سرگرمی جالب،  

تاریخ : چهارشنبه 29 شهریور 1391 | 11:23 ب.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات

در این سرگرمی شما به دوستتان می گویید یک عدد را در ذهن خود انتخاب کند و به شما نگوید . بعد شما یک سری محاسبات را از او می خواهید تا انجام دهد .

بعد از این مراحل شما قادر خواهید بود عدد ذهن او را حدس بزنید .

یک مثال :

مثلآ دوست شما عدد 7 را انتخاب میكند .

آنرا در عدد 2 ضرب میكند 14=2×7

حاصل ضرب را با عدد 8 جمع میكند 22=8 +14

عدد 22 را به شما میگوید

شما عدد 22 را بر 2 تقسیم میكنی 11=2 ÷22

از حاصل تقسیم عدد 4 را كم میكنی 7=4-11

عدد 7 همان عددی بوده كه مثلآ دوست شما انتخاب كرده بوده است . سرگرمی جالبی است . حتمآ امتحان كنید  !!!


کلمات کلیدی مرتبط :

ریاضی اول دبیرستان   , ویتامین ریاضیات   , آموزش ریاضی   ، آموزش ریاضی دبیرستان   ، کتاب ریاضی ، کمک درس ریاضیات ، علم ریاضیات ، آموزش ریاضی اول دبیرستان ، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1 ، کتاب کار ریاضی ، الهه آگاه ، کتاب الهه آگاه ، حل تمرین ریاضی ، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان ، نمونه سوالات ریاضی ، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان ، نمونه سوالات امتحانی ریاضی ، اعدادو نمادها ,مجموعه, توان رسانی و ریشه گیری ,چند جمله ایها, اتحاد, معادله درجه اول , معادله خط , نسبتهای مثلثاتی,عبارت های گویا,معادله درجه دوم , نامعادله,کتاب کار,ریاضی اول دبیرستان , ویتامین ریاضیات1,تجدیدی , کمبود ساعات آموزشی, مجموعه اعداد


منبع :  http://vmath.mihanblog.com/post/3

طبقه بندی: سرگرمی ریاضی، 
برچسب ها: سرگرمی، سرگرمی ریاضی، حدس ذهنی یک عدد، حدس، محاسبات،  

تاریخ : چهارشنبه 29 شهریور 1391 | 11:19 ب.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات
.:

تعداد کل صفحات : 4 ::      1   2   3   4  

heart-black

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic