انواع اتحادها

مربع دو جمله ای

(a+b)^2=a^2+b^2+2ab\,\!

(a-b)^2=a^2+b^2-2ab \,\!

مربع سه جمله‌ای

(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2ab+2ac+2bc \,\!

مکعب مجموع دو جمله

(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3 \,\!

مزدوج 

(a-b)(a+b)=a^2-b^2 \,\!


ادامه مطلب برچسب ها: مطالب جالب ریاضی، کتاب کار ویتامین ریاضیات1، گاج، ریاضی اول، اتحادها، توابع، ریاضی،  

تاریخ : یکشنبه 16 آذر 1393 | 07:08 ب.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات

1. حاصل عبارات زیر را به کمک اتحادها بیابید.

1)(m2 + 4n2 + 4mn) = ?  (m2 + 4n2 – 4mn)

2) با فرض A = 104،  1003 – 703 – 303 = ?

3) با فرض 2x = y -1، (2x + y) (4x2 + y2) (16x4 + y4) = ? 

4) با فرض x2 – 5x +1 = 0، x3 +( 1/x3) = ?

 

 2. اگر a2 – (9/4)y4/3 = ((2/3)x2 – b) ((2/3)x2 + b)، مقدار ab کدام است؟

 

 3. مساحت مستطیلی به قطر 10، 48 می‌باشد، محیط آن چیست؟

 

 4. اگر a2 + b2 + c2 = ab + ac + bc، کدام گزینه صحیح است؟

   الف ) a = b + c

   ب ) a = b = c

   ج ) a + b + c = 0


  5. نشان دهید عدد 1992 – 182 بر 31 بخش پذیر است.


کلمات کلیدی مرتبط :

ریاضی اول دبیرستان   , ویتامین ریاضیات   , آموزش ریاضی   ، آموزش ریاضی دبیرستان   ، کتاب ریاضی ، کمک درس ریاضیات ، علم ریاضیات ، آموزش ریاضی اول دبیرستان ، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1 ، کتاب کار ریاضی ، الهه آگاه ، کتاب الهه آگاه ، حل تمرین ریاضی ، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان ، نمونه سوالات ریاضی ، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان ، نمونه سوالات امتحانی ریاضی ، اعدادو نمادها ,مجموعه, توان رسانی و ریشه گیری ,چند جمله ایها, اتحاد, معادله درجه اول , معادله خط , نسبتهای مثلثاتی,عبارت های گویا,معادله درجه دوم , نامعادله,کتاب کار,ریاضی اول دبیرستان , ویتامین ریاضیات1,تجدیدی , کمبود ساعات آموزشی, مجموعه اعداد 


منبع :  http://vmath.mihanblog.com/post/3

طبقه بندی: نمونه سوالات ریاضی 1،  چند جمله ایها و اتحاد، 
برچسب ها: اتحادها، نمونه سؤالات ریاضی 1، نمونه سؤال اتحادها، تمرینات اتحادها،  

تاریخ : شنبه 1 مهر 1391 | 03:30 ب.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات
.:

heart-black