مجموع ارقام اعداد صحیح بین یک تا یک بیلیون چقدر است؟  (یک بیلیون: 1000,000,000 )

لطفا" توجه کنید: مجموع اعداد صحیح بین یک تا یک بیلیون خواسته نشده است. مجموع ارقام اعداد بین یک تا یک بیلیون مورد سوال است. مثلا" فرض کنید که اعداد صحیح بین 28 تا 35 (به انضمام خود این دو عدد) را پشت سر هم نوشته و ارقام آنها را با هم جمع نماییم:

                                                  54 = 5 + 3 + 4 + 3 + 3 + 3 + 2 + 3 + 1 + 3 + 0 + 3 + 9 + 2 + 8 + 2

همانطور که ملاحظه میفرمایید مجموع این ارقام برابر 54 است در حالیکه مجموع اعداد 28 تا 35 که یک تصاعد حسابی است برابر 252 میباشد.

اینک میخواهیم شما زحمت بکشید و مجموع ارقام اعداد صحیح بین یک تا یک بیلیون را بدست آورید. در حل این مسئله استفاده از کامپیوتر مورد نظر نیست. بیشتر خواهان یک راه حل ریاضی هستیم.

اگر موفق به حل مسئله شدید، که امیدوارم بشوید، آنگاه سعی کنید آنرا تعمیم نیز بدهید و فرمولی بدست آورید که با کمک آن بتوان مجموع ارقام اعداد صحیح بین یک تا هر توان ده را که بخواهیم تعیین کنیم.

                                                    *********************

 معمای زیر را در اصل، دوست عزیز، سید فرستاده است که خود بر اساس معمایی است که رامین جان در بخش نظرها گذاشته بود. من هر دو معما را در هم ادغام کردم و بصورت زیر تقدیم دوستان میکنم. با تشکر از رامین و سید  که بوجود آورندگان اصلی این معما هستند.

 

معمای گلدانهای شب عید

رامین خان شب عید به مغازه ی گلفروشی سر کوچه شان رفت تا چند گلدان گل سنبل و چند گلدان گل بنفشه خریداری کند تا هم سفره ی هفت سین را کامل کند و هم اتاق پذیرایی را برای مهمانهای نوروزی تزیین نماید.

 

وقتیکه رامین خان وارد مغازه شد دختر گلفروش که مثل یک سرو روان و زیبا در میان آنهمه گل دائم به اینسو و آنسو میرفت و به گلها سر کشی میکرد جلو آمد و با ادب سلام کرد و پرسید که چه خدمتی میتواند به او بکند.  رامین خان اشاره به گلهای سنبل و بنفشه کرد و قیمت آنها را پرسید. دختر گلفروش که همسایه رامین بود و او را خوب میشناخت و میدانست که او اهل عدد و رقم و از زیبا اندیشان ریاضی است و ضمنا میخواست از این فرصت استفاده بکند و خودی نشان بدهد و نظر رامین خان را هم جلب کند! تصمیم گرفت که جواب رامین خان را مطابق میل خودش بدهد. این بود که گفت: " رامین خان، قیمت هایشان خیلی با هم فرقی ندارند، بنفشه ها فقط دو تومان گرانتر اند...." رامین خان بدون آنکه بگذارد دختر گلفروش حرفش را تمام کند و بدون تامل گفت:" یعنی میخواهید بگویید که قیمتهای آنها دو عدد زوج متوالی اند؟" دختر گفت:" نه! من ابدا" چنین چیزی نگفتم. مگر قیمتها نمیتوانند دو عدد فرد متوالی باشند؟" رامین خان که از جواب عجولانه خودش پشیمان شده بود گفت:" آه! راست میگویید. من نباید بدون فکر و اینقدر با عجله قضاوت میکردم. حق با شماست. مرا ببخشید". دختر گلفروش که حس میکرد یکقدم از رامین خان جلو افتاده است برای اینکه بحث قیمتها را تمام کند و کمی هم بیشتر رامین را به ابهام اندازد گفت:" اگر چه گفتم که قیمتها فقط دو تومان با هم اختلاف دارند ولی اختلاف مجذورهای شان نسبتا" زیاد و برابر 1312 است. آیا  باز هم مایلید که آنها را بخرید؟"

 

رامین خان کمی کله اش را خاراند، چند لحطه ای هم به سقف خیره شد و در فکر فرو رفت و بعد مثل اینکه قیمتها را یافته باشد دست در جیب خود کرد و دید که  10500  تومان دارد. گفت:" بلی میخواهم آنها را بخرم، ولی حالا شما خانم گلفروش ریاضیدان بفرمایید ببینم که من با این مبلغ چند تا گلدان سنبل و چند تا گلدان بنفشه میتوانم بخرم؟

 

دخترک که فکر این قسمت را نکرده بود کمی غافلگیر شد و گفت ببخشید رامین خان من باید با قلم و کاغذ حساب کنم. راستش رامین خان خودش هم اول نمیدانست که با آن مبلغ چند تا از هر کدام را میتواند بخرد. این بود که منتظر ماند ببیند جواب دختر گلفروش چیست. ضمنا" خودش هم سعی کرد ذهنی مسئله را حل کند. هنوز چند دقیقه ای نگذشته بود که دختر گلفروش به رامین خان گفت که او با آن مبلغ دقیقا" چند تا از هر گلدان را میتواند بخرد و هیچ هم زیاد نیاید.

 

رامین خان هم که همان جواب را در ذهن خود پیدا کرده بود و از سرعت دختر گلفروش و دقت او در حل مسئله بخصوص که بدون ماشین حساب و بدون حدس و گمان هم انجام داده بود شگفت زده شده ، خواست که دختر خانم را تحسین کند ، گفت : "خانم، دست تان درد نکند. واقعا" آفرین. حساب و کتاب تان کاملا" درست است. میدانید، یک ضرب المثل قدیمی میگوید که خداوند زیبایی و هوش را یکجا به کسی نمیدهد ولی من فکر میکنم که او در مورد شما اشتباه کرده است!" رامین خان گلدانهایش را گرفت و با لبخندی از دختر گلفروش خداحافظی کرد.

 

راستی رامین خان چند گلدان گل سنبل و چند گلدان گل بنفشه خرید؟

 


ادامه مطلب برچسب ها: کتاب کار ریاضی، کتاب کار ریاضی 1، کتاب کار ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار الهه آگاه، ریاضی اول دبیرستان، ویتامین ریاضیات، آموزش ریاضی، آموزش ریاضی دبیرستان، کتاب ریاضی، کمک درس ریاضیات، علم ریاضیات، آموزش ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1، الهه آگاه، کتاب الهه آگاه، حل تمرین ریاضی، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات ریاضی، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات امتحانی ریاضی، اعدادو نمادها، مجموعه، توان رسانی و ریشه گیری، چند جمله ایها، اتحاد، معادله درجه اول، معادله خط، نسبتهای مثلثاتی، عبارت های گویا، معادله درجه دوم، نامعادله، کتاب کار، ویتامین ریاضیات1، تجدیدی، کمبود ساعات آموزشی، مجموعه اعداد،  

تاریخ : جمعه 19 آبان 1391 | 09:32 ق.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات

دهقانی مزرعه ای به شکل مربع و به ضلع صد متر از پدر به ارث برد.

پدر در زمان حیات به فرزندش گفته بود که در پهن دشتی که مزرعه آنها در آن قرار دارد یک خط لوله مستقیم در زیر زمین و در عمق یک متری کشیده شده که قسمتی از آن نیز از زیر مزرعه آنها عبور کرده است ولی کسی نمیداند که این خط لوله در کجا و در چه جهتی است، یعنی از کدام ضلع یا زاویه وارد مزرعه شده و از کدام ضلع یا زاویه  دیگر خارج شده است. حالا دهقان میخواست این را بفهمد تا بتواند از آن خط لوله برای آبیاری مزرعه اش استفاده کند ولی برای اینکار تنها راهی که در اختیار داشت این بود که با استفاده از بیل و کلنگ در سطح مزرعه چندین شالوده مستقیم به عمق یک متر ایجاد کند( مثل شالوده های ساختمانی) تا بالاخره در جایی به خط لوله برخورد کند و رد آنرا بیابد.

                                              

کندن شالوده ای به عمق یک مترآنهم با بیل و کلنگ البته کار سختی است و طبیعی است که دهقان میخواست که با کمترین زحمت خط لوله را پیدا کند. چند راه به نظرش رسید منجمله اینکه سه شالوده در روی سه ضلع مزرعه حفر کند تا بالاخره نشانه ای از خط لوله بیابد. او میدانست که اگر این کار را بکند خط لوله را صرفنظر از اینکه در چه جهتی و چگونه کشیده شده باشد حتما" پیدا خواهد کرد و البته درست هم فکر میکرد اما در اینصورت او مجبور بود۳۰۰ متر حفاری کند. دید خیلی زیاد است. فکر دیگری به خاطرش خطور کرد: گفت که دو شالوده در روی قطرهای مزرعه حفر کند تا بلکه خط لوله را پیدا نماید. این راه البته حفاری کمتری داشت و مثل روش قبلی نیز رد خط لوله را هم قطعا" پیدا میکرد ولی باز فکر کرد شاید راه بهتری وجود داشته باشد.

از بخت بلندی که دهقان ما داشت یکی هم این بود که در همسایگی شگفتعلی خان بود! شگفتعلی خان را که یادتان می آید! یک روز که دهقان داشت روی مزرعه اش کار میکرد شگفتعلی خان را دید که از آن حوالی میگذرد. دست به دامانش شد و مسئله را با او در میان گذاشت. خان با شنیدن صورت مسئله چهار زانو روی زمین نشست و با یک تکه چوب، مربعی در روی خاک رسم کرد و مثل اجداد بزرگوارش که با خط میخی مینوشتند، چند پاره خط در روی مربع کشید و کمی هم حساب کتاب کرد و بعد از مدتی نقشه ای به دست دهقان داد و به او گفت که اگر بر طبق این نقشه شالوده ها را بکنی هر چه زودتر خط لوله را پیدا خواهی کرد.

شما فکر میکنید شگفتعلی خان چه راه حلی پیشنهاد کرد و چه نقشه ای به دست دهقان داد و دهقان چند متر شالوده باید میکند تا خط لوله را پیدا میکرد؟ 

منتظر جواب دقیق شما هستم، یعنی جوابی که اعشار معشار نداشته باشد!  


ادامه مطلب برچسب ها: کتاب کار ریاضی، کتاب کار ریاضی 1، کتاب کار ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار الهه آگاه، ریاضی اول دبیرستان، ویتامین ریاضیات، آموزش ریاضی، آموزش ریاضی دبیرستان، کتاب ریاضی، کمک درس ریاضیات، علم ریاضیات، آموزش ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1، الهه آگاه، کتاب الهه آگاه، حل تمرین ریاضی، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات ریاضی، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات امتحانی ریاضی، اعدادو نمادها، مجموعه، توان رسانی و ریشه گیری، چند جمله ایها، اتحاد، معادله درجه اول، معادله خط، نسبتهای مثلثاتی، عبارت های گویا، معادله درجه دوم، نامعادله، کتاب کار، ویتامین ریاضیات1، تجدیدی، کمبود ساعات آموزشی، مجموعه اعداد،  

تاریخ : جمعه 19 آبان 1391 | 09:29 ق.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات

در چهار ضلعی ABCD قطر BD زوایای B و D را بر حسب درجه به صورتی که در شکل زیر ملاحظه میکنید تقسیم کرده است.

                                                             

اگر قطر دیگر را رسم کنیم دو زاویه ی دیگر چهار ضلعی چگونه تقسیم خواهند شد؟

ما به دنبال یک راه حل هندسی یا مثلثاتی هستیم. راه حل هایی که به روش ترسیمی و یا با استفاده از ماشین حساب یا کامپیوتر به دست آیند البته خوب اند ولی در اینجا مورد نظر نیستند.


ادامه مطلب برچسب ها: کتاب کار ریاضی، کتاب کار ریاضی 1، کتاب کار ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار الهه آگاه، ریاضی اول دبیرستان، ویتامین ریاضیات، آموزش ریاضی، آموزش ریاضی دبیرستان، کتاب ریاضی، کمک درس ریاضیات، علم ریاضیات، آموزش ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1، الهه آگاه، کتاب الهه آگاه، حل تمرین ریاضی، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات ریاضی، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات امتحانی ریاضی، اعدادو نمادها، مجموعه، توان رسانی و ریشه گیری، چند جمله ایها، اتحاد، معادله درجه اول، معادله خط، نسبتهای مثلثاتی، عبارت های گویا، معادله درجه دوم، نامعادله، کتاب کار، ویتامین ریاضیات1، تجدیدی، کمبود ساعات آموزشی، مجموعه اعداد،  

تاریخ : پنجشنبه 18 آبان 1391 | 09:27 ق.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات

بزرگعلی خان و کوچکعلی خان دو برادر دامدار بودند که در دامداری خود در شگفت آباد گاو پرورش میدادند.

آن دو پس از سالها کار تصمیم میگیرند که اگر روزی تعداد گاو های شان از پانصد راس متجاوز شد همه ی آنها را به شهر برده و به دولت بفروشند و با پول آن بقیه ی عمر خود را در آسایش بگذرانند. بالاخره هم آن روز رسید و آنها گله ی گاوهای خود را حرکت داده و به شهر بردند تا بفروشند.

دولت برای آنکه دامداران را تشویق به تولید بیشتر و فروش زیاد تر بکند قانون نسبتا" عجیبی را به تصویب رسانده بود که بر اساس آن هر گاه دامداری گله ای گاو به دولت میفروخت، دولت قیمت هر راس گاو را برابر با تعداد گاوهای گله حساب میکرد: مثلا" اگر دامداری گله ای مرکب از ۷۰ راس گاو به دولت میفروخت، دولت به ازائ هر گاو مبلغ  ۷۰ دینار به دامدار میداد و اگر گله  مرکب از ۷۵ گاو میبود، دولت قیمت هر گاو را با دامدار برابر ۷۵ دینار حساب میکرد( خب، شگفت آباد است دیگر!)

                                                

 

آن روز این دو برادر همه ی گاوهای خود را فروختند و پول آنرا در کیسه ای کردند و به خانه آوردند تا بین خود تقسیم کنند. وقتی در خانه پولها را روی میز ریختند دیدند همه ی آنها به صورت اسکناس های ده دیناری هستند به اضافه ی چند سکه ی یک دیناری که تعداد آنها به ده تا نمیرسید.

بعد از تعارفات معمول، بزرگعلی خان که به هر حال برادر بزرگتر بود شروع کرد و اولین اسکناس را برداشت. به دنبال او کوچکعلی خان نیز یکی برداشت. بعد دو باره بزرگعلی خان و بعد از او کوچکعلی خان، به همین ترتیب یکی یکی اسکناسها را بر داشتند تا به آخر رسیدند. اسکناس آخری را هم بزرگعلی خان برداشت. کوچکعلی خان اخمهاش در هم رفت و گفت که پول ها منصفانه تقسیم نشده اند و نصیب او پول کمتری شده است. بزرگعلی خان تعارف کرد و سکه ها را هم به برادرش داد. کوچکعلی خان باز اخم کرد و گفت با اینهمه تو بیشتر از من پول داری و چون دیگر پولی نمانده بود، کوچکعلی خان از برادرش تقاضا کرد که برای آنکه عدالت بر قرار شود چکی بنویسد و مابه التفاوت را به او بدهد تا او راضی شود. بزرگعلی خان هم که آدمی بود اهل منطق و حرف حساب، دست در جیب بغلش کرد ودسته چک اش را بیرون آورد و چکی به اسم کوچکعلی خان نوشت و به او داد. کوچکعلی خان لبخندی از روی رضایت زد و چک را در جیب گذاشت.

اینک شما به دو سوال پاسخ دهید:

۱) اولا" این دو برادر مجموعا" چند گاو فروختند و چقدر پول به دست آوردند؟

۲ ) ثانیا" مبلغ چک چقدر بود؟


ادامه مطلب برچسب ها: کتاب کار ریاضی، کتاب کار ریاضی 1، کتاب کار ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار الهه آگاه، ریاضی اول دبیرستان، ویتامین ریاضیات، آموزش ریاضی، آموزش ریاضی دبیرستان، کتاب ریاضی، کمک درس ریاضیات، علم ریاضیات، آموزش ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1، الهه آگاه، کتاب الهه آگاه، حل تمرین ریاضی، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات ریاضی، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات امتحانی ریاضی، اعدادو نمادها، مجموعه، توان رسانی و ریشه گیری، چند جمله ایها، اتحاد، معادله درجه اول، معادله خط، نسبتهای مثلثاتی، عبارت های گویا، معادله درجه دوم، نامعادله، کتاب کار، ویتامین ریاضیات1، تجدیدی، کمبود ساعات آموزشی، مجموعه اعداد،  

تاریخ : پنجشنبه 18 آبان 1391 | 09:26 ق.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات

نقطه ی D در روی ضلع  AC از مثلث ABC انتخاب شده و به راس روبرو وصل گردیده است. در روی این پاره خط نقطه ای وجود دارد مثل نقطه ی P که اگر آنرا به دو راس دیگر مثلث وصل نماییم زاویه ی APC برابر نود درجه میشود و زوایای  ABP  و  BCP همانطور که در شکل نشان داده شده است نیز با هم مساوی میگردند. فرمولی پیدا کنید در ساده ترین شکل خود که به کمک آن بتوان نسبت AD  به DC را بر حسب اضلاع و زوایای مثلث به دست آورد.

                                    


ادامه مطلب برچسب ها: کتاب کار ریاضی، کتاب کار ریاضی 1، کتاب کار ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار الهه آگاه، ریاضی اول دبیرستان، ویتامین ریاضیات، آموزش ریاضی، آموزش ریاضی دبیرستان، کتاب ریاضی، کمک درس ریاضیات، علم ریاضیات، آموزش ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1، الهه آگاه، کتاب الهه آگاه، حل تمرین ریاضی، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات ریاضی، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات امتحانی ریاضی، اعدادو نمادها، مجموعه، توان رسانی و ریشه گیری، چند جمله ایها، اتحاد، معادله درجه اول، معادله خط، نسبتهای مثلثاتی، عبارت های گویا، معادله درجه دوم، نامعادله، کتاب کار، ویتامین ریاضیات1، تجدیدی، کمبود ساعات آموزشی، مجموعه اعداد،  

تاریخ : پنجشنبه 18 آبان 1391 | 09:24 ق.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات

در شکل زیر، نقطه ی در روی ساق مثلث متساوی الساقین ABC اختیار شده و به راس B وصل گردیده است. در روی پاره خط ‌ BD  نقطه ای وجود دارد مثل P که اگر آنرا  به رئوس  A و  C  وصل کنیم زاویه ی APC برابر نود درجه میشود و  زوایای   PBA  و  PCB  نیز با هم برابر میگردند.

                                       

نسبت پاره خط های AD و DC را تعیین کنید.

این مسئله را من از یکی از مسابقات ریاضی دبیرستانی در کانادا برای شما انتخاب کرده ام. امیدوارم آنرا بپسندید و موفق به حل آن شوید.

 


ادامه مطلب برچسب ها: کتاب کار ریاضی، کتاب کار ریاضی 1، کتاب کار ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار الهه آگاه، ریاضی اول دبیرستان، ویتامین ریاضیات، آموزش ریاضی، آموزش ریاضی دبیرستان، کتاب ریاضی، کمک درس ریاضیات، علم ریاضیات، آموزش ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1، الهه آگاه، کتاب الهه آگاه، حل تمرین ریاضی، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات ریاضی، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات امتحانی ریاضی، اعدادو نمادها، مجموعه، توان رسانی و ریشه گیری، چند جمله ایها، اتحاد، معادله درجه اول، معادله خط، نسبتهای مثلثاتی، عبارت های گویا، معادله درجه دوم، نامعادله، کتاب کار، ویتامین ریاضیات1، تجدیدی، کمبود ساعات آموزشی، مجموعه اعداد،  

تاریخ : پنجشنبه 18 آبان 1391 | 09:23 ق.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات

یک جامبو جت با مسافر و خدمه و بار 225 تن وزن دارد و حجم مخازن بنزین آن 240 متر مکعب است. با احتساب وزن مخصوص بنزین که برابر  0.9kg/L  یا  900kg/m3  است وزن کل هواپیما در روی زمین و قبل از پرواز برابر 441 تن میباشد.

این هواپیما از فرودگاه بلند میشود و ظرف چند دقیقه به "ارتفاع پرواز" میرسد. گفته میشود که در حدود بیست در صد کل بنزین یک جامبو جت ظرف همین چند دقیقه مصرف میشود تا هواپیما به این ارتفاع برسد(*) ولی از این لحظه به بعد مصرف سوخت بسیار کمتر میشود و میرسد به تقریبا" 160لیتر در دقیقه.

 

                                                 

 در ارتفاع پرواز، سرعت هواپیما بر حسب "کیلومتر در ساعت" برابر است با عدد ثابت دویست میلیون تقسیم بر مجموع وزن هواپیما و وزن بنزین باقیمانده، هر دو بر حسب کیلوگرم یعنی:

                              (وزن بنزین باقیمانده + وزن هواپیما)/200,000,000 = سرعت پرواز

اگر فرض کنیم که در فرودگاه مبدا، وزن هواپیما به حداکثر مقدار مجاز رسیده باشد و مخازن بنزین نیز همگی پر باشند، معلوم کنید که این هواپیما از لحظه ای که به ارتفاع پرواز میرسد چه مسافتی را میتواند پرواز نماید.

(*) یادداشت: ارتفاع پرواز برای جامبو جت ها در حدود ده هزار متر است(۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰ فوت) و مصرف سوخت آنها در هنگام بلند شدن از زمین تا رسیدن به این ارتفاع بستگی به عوامل متعددی دارد منجمله وزن کل هواپیما، طول و وضعیت باند پرواز، شرایط جوی(مثل باد و جهت آن) تعداد موتورها و غیره. این مصرف تقریبا" یک متر معکب در دقیقه است ولی پس از آنکه هواپیما به ارتفاع پرواز رسید، همانطور که اشاره شد، مصرف سوخت آن بسیار کاهش می یابد و میرسد به ثقریبا" یک متر مکعب در ساعت. ضمنا" در ارتفاع پرواز خلبان ها با کنترل میزان سوخت، سرعت هواپیما را کنترل میکنند و اجازه نمیدهند که با سبک تر شدن هواپیما به علت سوخته شدن بنزین، سرعت هواپیما از حد معینی بیشتر شود. اطلاعاتی که در این مسئله داده شده است همگی تقریبی و در مورد بزرگترین جمبو جت موجود اند و کمی تغییر داده شده اند تا مناسب برای مسئله گردند. این یادداشت فقط جهت اطلاع خواننده است و اعداد و ارقام داده شده در آن در حل مسئله نقشی ندارند.


ادامه مطلب برچسب ها: کتاب کار ریاضی، کتاب کار ریاضی 1، کتاب کار ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار الهه آگاه، ریاضی اول دبیرستان، ویتامین ریاضیات، آموزش ریاضی، آموزش ریاضی دبیرستان، کتاب ریاضی، کمک درس ریاضیات، علم ریاضیات، آموزش ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1، الهه آگاه، کتاب الهه آگاه، حل تمرین ریاضی، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات ریاضی، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات امتحانی ریاضی، اعدادو نمادها، مجموعه، توان رسانی و ریشه گیری، چند جمله ایها، اتحاد، معادله درجه اول، معادله خط، نسبتهای مثلثاتی، عبارت های گویا، معادله درجه دوم، نامعادله، کتاب کار، ویتامین ریاضیات1، تجدیدی، کمبود ساعات آموزشی، مجموعه اعداد،  

تاریخ : چهارشنبه 17 آبان 1391 | 10:21 ق.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات

در شکل زیر اندازه ی دقیق زاویه ی X را پیدا کنید. مثلث  ABC  یک مثلث متساوی الساقین است با زاویه ی راس بیست درجه.

                                              

این مسئله که در نظر اول بسیار ساده و پیش پا افتاده به نظر می آید ولی واقعا" اینطور نیست، با استفاده از روش ترسیمی نیز قابل حل است لیکن باید ابزار ترسیم خوب و دقت ترسیم کننده بسیار بالا باشد تا اندازه ی دقیق زاویه X به دست آید. با اینهمه در اینجا منظور ما حل هندسی یا مثلثاتی مسئله است نه حل ترسیمی آن، هر چند به روش ترسیمی جواب دقیق هم به دست آید.

 


ادامه مطلب برچسب ها: کتاب کار ریاضی، کتاب کار ریاضی 1، کتاب کار ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار الهه آگاه، ریاضی اول دبیرستان، ویتامین ریاضیات، آموزش ریاضی، آموزش ریاضی دبیرستان، کتاب ریاضی، کمک درس ریاضیات، علم ریاضیات، آموزش ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1، الهه آگاه، کتاب الهه آگاه، حل تمرین ریاضی، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات ریاضی، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات امتحانی ریاضی، اعدادو نمادها، مجموعه، توان رسانی و ریشه گیری، چند جمله ایها، اتحاد، معادله درجه اول، معادله خط، نسبتهای مثلثاتی، عبارت های گویا، معادله درجه دوم، نامعادله، کتاب کار، ویتامین ریاضیات1، تجدیدی، کمبود ساعات آموزشی، مجموعه اعداد،  

تاریخ : چهارشنبه 17 آبان 1391 | 10:19 ق.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات

یک لحظه چشمان خود را ببندید و شهری را در نظر مجسم کنید که همه چیزش سیاه است: ساختمان هایش سیاه، خیابان هایش سیاه، درختانش سیاه، مردمش سیاه، حیواناتش سیاه و خلاصه همه چیزش سیاه. اصلا" اسمش هم سیاهشهر است! در زیر به عکس این شهر توجه بفرمایید، اگر شما چیزی جز سیاهی میبینید ما هم می بینیم!

                                  

دست بر قضا و مزید بر این همه سیاهی، یک طوفان بسیار سخت هم آمده که تمام نیروگاه های برق را از کار انداخته، بسیاری از دیرک های برق را شکسته و همه ی خطوط انتقال نیرو را پاره کرده و در روی زمین ریخته است. چراغهای راهنمایی و رانندگی در سر چهار راه ها همه خاموش گشته اند و تا فرسنگها هیچ چراغی سوسو نمیزند و همه چیز در سیاهی فرو رفته است.

 در چنین شرایطی، اتوموبیلی که هر دو چراغ جلو آن شکسته است به چهار راهی نزدیک میشود. در همان هنگام یک عابر پیاده در لباس سیاه در حال عبور از عرض خیابان است. اتوموبیل به نزدیکی عابر که میرسد راننده در یک حرکت ناگهانی و با مهارتی تمام و غیر قابل تصور  فرمان را می پیچاند و عابر هم که اینک دیگر متوجه خطر شده است سریعا" خیزی به جلو بر میدارد و خود را به پیاده رو میافکند. به این ترتیب صحنه ای که میرفت منجر به حادثه ی بدی شود به خیر میگذرد.

 راستی راننده در آخرین لحظه در میان اینهمه سیاهی چگونه متوجه عابر شد؟


ادامه مطلب برچسب ها: کتاب کار ریاضی، کتاب کار ریاضی 1، کتاب کار ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار الهه آگاه، ریاضی اول دبیرستان، ویتامین ریاضیات، آموزش ریاضی، آموزش ریاضی دبیرستان، کتاب ریاضی، کمک درس ریاضیات، علم ریاضیات، آموزش ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1، الهه آگاه، کتاب الهه آگاه، حل تمرین ریاضی، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات ریاضی، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات امتحانی ریاضی، اعدادو نمادها، مجموعه، توان رسانی و ریشه گیری، چند جمله ایها، اتحاد، معادله درجه اول، معادله خط، نسبتهای مثلثاتی، عبارت های گویا، معادله درجه دوم، نامعادله، کتاب کار، ویتامین ریاضیات1، تجدیدی، کمبود ساعات آموزشی، مجموعه اعداد،  

تاریخ : چهارشنبه 17 آبان 1391 | 10:16 ق.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات
 

فرض کنید که در کره ی مریخ هم حیات به شکلی که در زمین هست وجود داشته باشد لیکن دستگاه شمارش آنجا با آنچه که ما در زمین میشناسیم( یعنی دستگاه دهدهی ) فرق کند:

                                

 اگر یک سوم شصت گوسفند بشود سی گوسفند، آنگاه نصف دویست گوسفند میشود چند گوسفند؟


ادامه مطلب برچسب ها: کتاب کار ریاضی، کتاب کار ریاضی 1، کتاب کار ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار الهه آگاه، ریاضی اول دبیرستان، ویتامین ریاضیات، آموزش ریاضی، آموزش ریاضی دبیرستان، کتاب ریاضی، کمک درس ریاضیات، علم ریاضیات، آموزش ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1، الهه آگاه، کتاب الهه آگاه، حل تمرین ریاضی، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات ریاضی، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات امتحانی ریاضی، اعدادو نمادها، مجموعه، توان رسانی و ریشه گیری، چند جمله ایها، اتحاد، معادله درجه اول، معادله خط، نسبتهای مثلثاتی، عبارت های گویا، معادله درجه دوم، نامعادله، کتاب کار، ویتامین ریاضیات1، تجدیدی، کمبود ساعات آموزشی، مجموعه اعداد،  

تاریخ : چهارشنبه 17 آبان 1391 | 09:14 ق.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات

نقاش مسئله ی هفته ی قبل این بار میخواهد در روی همان نوع کاشی، یعنی کاشی هایی مربع شکل با ابعاد یک فوت در یک فوت، یک نیمدایره بکشد بطوریکه مساحت آن بیشترین مقدار ممکنباشد. ایشان میخواهند بدانند که چنین نیمدایره ای چند در صد مساحت کاشی را میپوشاند اما دو مشکل دارند:  نه میدانند که چطور این نیمدایره را بکشند و نه میدانند که چطور محاسبات آنرا انجام دهند.

                                                                                    

منهم با کمال تاسف نمیتوانم عجالتا" کمکی به شما بکنم (حتی در مورد شکل مسئله) زیرا که فکر میکنم مقداری از لطف مسئله در کشیدن شکل صحیح آن باشد و بقیه ی لطف مسئله هم در حل آن! حالا شما زحمت بکشید و هم شکل بزرگترین نیمدایره ی ممکن روی این کاشی را بکشید و هم در صد مساحت آنرا برای این نقاش ریاضیدوست حساب کنید.

 

معمای اسب شگفتعلی خان

شگفتعلی خان اسبی دارد که هر روز مسافت دوازده کیلومتر را برای انجام امورات صاحبش طی میکند. میدانم خیلی تعجب خواهید کرد، شاید هم اصلا" باور نکنید، راستش خودم هم وقتیکه برای نخستین بار از زبان شگفتعلی خان این را شنیدم هضم کردن آن در ذهنم برایم بسی دشوار بود ولی: دو پای این اسب هر روز تقریبا" یک کیلومتر بیشتر از دو پایدیگرش راه میرود!!

خواهش میکنم فورا" "سوپرنچرال" نشوید و فکر نکنید که این اسب چون اهل شگفت آباد است حتما" یک جورهایی عجیب و غریب است، مثلا" طولش یک کیلومتر است یا دو پای او دراز تر از دو پای دیگرش است یا همینطور که از صبح تا شب راه میرود طولش هی کش میآید و از این قبیل خیالپردازی ها. خیر، این اسب شگفت آبادی با کمال شگفتی مثل اسبهای خودمان است: چشمهایی سیاه و درشت، نگاهی معصوم و لبریز از مهر، یال و دمی بلند و قامتی کشیده و زیبا دارد و با همه ی این زیبایی خیلی هم نجیب و زحمتکش است. در پایان روز هم وقتی نگاهش میکنید جز آنکه خیلی خسته به نظر میرسد، احساس نمیکنید که هیچ چیز غیر عادی یی در باره او وجود دارد،  ولی حقیقت امر همان چیز عجیبی است که در باره اش عرض کردم.

شگفتعلی خان که این معما را داده به من تا منهم بدهم خدمت شما تاکید کرده به شما بگویم که در حل این معما خود را گرفتار تخیلات واهی نکنید و فقط تکیه بر تعقل خویش نمایید.


ادامه مطلب برچسب ها: کتاب کار ریاضی، کتاب کار ریاضی 1، کتاب کار ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار الهه آگاه، ریاضی اول دبیرستان، ویتامین ریاضیات، آموزش ریاضی، آموزش ریاضی دبیرستان، کتاب ریاضی، کمک درس ریاضیات، علم ریاضیات، آموزش ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1، الهه آگاه، کتاب الهه آگاه، حل تمرین ریاضی، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات ریاضی، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات امتحانی ریاضی، اعدادو نمادها، مجموعه، توان رسانی و ریشه گیری، چند جمله ایها، اتحاد، معادله درجه اول، معادله خط، نسبتهای مثلثاتی، عبارت های گویا، معادله درجه دوم، نامعادله، کتاب کار، ویتامین ریاضیات1، تجدیدی، کمبود ساعات آموزشی، مجموعه اعداد،  

تاریخ : دوشنبه 15 آبان 1391 | 02:39 ب.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات

نقش اول) یک نقاش که کارش طراحی اشکال بر روی کاشی است میخواهد بر روی کاشی هایی مربع شکل با ابعاد یک فوت در یک فوت، دو مربع مستطیل که با هم کاملا" برابرند مطابق شکل زیر رسم کند.

                                                     

او میخواهد بداند که دقیقا" چند در صد مساحت مربع بوسیله ی مستطیل ها پوشیده میشود. ممکن است شما لطفا" زحمت اینکار را برای ایشان بکشید؟

( بر گرفته از یکی از المپیاد های ریاضی هلند )        

نقش دوم) تاچند روز دیگر اعلام خواهد شد!(با پوزش از دوستان، نقش دوم به مسئله ی هفته ی بعد موکول میشود)

 

معمای نام دختر دوست

 

بهروز خان پس از بیست سال تحصیل و اقامت در خارج برای اولین بار به ایران بازگشت تا دیداری از خانواده و خویشاوندان و دوستان خود بکند. اتفاقا" یکی از کسانی را که در خیل استقبال کنندگان در فرودگاه دید یکی از دوستان و همبازیهای قدیمی دوران کودکی و نوجوانی اش بود و با آنکه سالها سپری شده بود و قیافه ها خیلی عوض شده بودند ولی آنها خیلی خوب یکدیگر را بجا آوردند و پس از روبوسی و چاق سلامتی، احوال یکدیگر را جویا شدند. دوست بهروز به او گفت که در عرض این مدت دراز پیوسته احوال او را از خانواده اش میگرفته و چون شنیده بود که امروز می آید، آمده فرودگاه که او را ببیند.

 

او گفت که چند سال پیش با یکی از خویشاوندان دور خودش ازدواج کرده ولی فکر نمیکند که بهروز او را بشناسد یا به خاطر آورد. آخر بیست سال هم یک عمری ست و آدم خیلی چیزها را فراموش میکند. آنگاه دختر بچه اش را که در حدود هشت سال داشت و دستش را در دست گرفته بود به بهروز معرفی کرد و گفت این دسته گل زیبا هم دختر خوشکل من است! بهروز خان لبخندی به دخترک زد و سلامی کرد و پرسید: "دختر گلم اسمت چیست؟" دختر بچه که واقعا" مثل یک دسته گل، زیبا و دلفریب بود و موهای سیاه و بلندش را در پشت سر گیس کرده با حرکاتی شیرین و با چشمهایی که هوش و شیطنت از آنها میبارید لبخندی به بهروز خان زد و گفت: "اگر توانستید اسمم را حدس بزنید شاه اید!" بهروز خان گفت عزیزم شاه که بیچاره و دربدر شد منهم که نرفته بودم خارج علم غیب یاد بگیرم لااقل یک راهنمایی بکن بلکه بتوانم اسمت را که حتما" مثل خودت قشنگ و زیباست حدس بزنم.

 

دخترک باز لبخندی زد و با طنازی کودکانه ای گفت:" من و مادرم هم اسمیم!" بهروز خان بدون آنکه کوچکترین مکثی بکند گفت پس اسم قشنگت سوسن است. دخترک هم فورا" تایید کرد!

 


ادامه مطلب برچسب ها: کتاب کار ریاضی، کتاب کار ریاضی 1، کتاب کار ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار الهه آگاه، ریاضی اول دبیرستان، ویتامین ریاضیات، آموزش ریاضی، آموزش ریاضی دبیرستان، کتاب ریاضی، کمک درس ریاضیات، علم ریاضیات، آموزش ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1، الهه آگاه، کتاب الهه آگاه، حل تمرین ریاضی، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات ریاضی، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات امتحانی ریاضی، اعدادو نمادها، مجموعه، توان رسانی و ریشه گیری، چند جمله ایها، اتحاد، معادله درجه اول، معادله خط، نسبتهای مثلثاتی، عبارت های گویا، معادله درجه دوم، نامعادله، کتاب کار، ویتامین ریاضیات1، تجدیدی، کمبود ساعات آموزشی، مجموعه اعداد،  

تاریخ : دوشنبه 15 آبان 1391 | 02:36 ب.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات

یک سازمان فضایی قبل از آنکه انسان به فضا بفرستد برای مطالعه و بررسی تاثیر محیط های کیهانی بر روی ارگانیزم زنده، تصمیم داشت که به جای میمون چند قناری در سفینه بگذارد زیرا قناری ها نسبت به میمون ها هم غذای و آب کمتری میخواهند، هم سبکترند  و هم جای کمتری میگیرند در حالیکه تاثیرات محیط های کیهانی بر روی سلولهای هر دو یکسان است.

 این نظر فورا" توسط یک بیولوژیست حیوان شناس مردود اعلام شد. او گفت که اگر قناری ها را به فضا بفرستید در بازگشت همه را مرده خواهید یافت. چرا قناری ها در یک سفر فضایی میمیرند ولی میمون ها میتوانند زنده بمانند؟

 


ادامه مطلب برچسب ها: کتاب کار ریاضی، کتاب کار ریاضی 1، کتاب کار ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار الهه آگاه، ریاضی اول دبیرستان، ویتامین ریاضیات، آموزش ریاضی، آموزش ریاضی دبیرستان، کتاب ریاضی، کمک درس ریاضیات، علم ریاضیات، آموزش ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1، الهه آگاه، کتاب الهه آگاه، حل تمرین ریاضی، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات ریاضی، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات امتحانی ریاضی، اعدادو نمادها، مجموعه، توان رسانی و ریشه گیری، چند جمله ایها، اتحاد، معادله درجه اول، معادله خط، نسبتهای مثلثاتی، عبارت های گویا، معادله درجه دوم، نامعادله، کتاب کار، ویتامین ریاضیات1، تجدیدی، کمبود ساعات آموزشی، مجموعه اعداد،  

تاریخ : دوشنبه 15 آبان 1391 | 02:06 ب.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات

مسئله ی این هفته در واقع حالت کلی مسئله ی هفته ی پیش است. ابعاد یک چهار ضلعی معلومند: a و b و c و d . اگر فرض کنیم که این چهار ضلع در محل رئوس با یکدیگر لولا شده اند آنگاه به آسانی میتوان تصور نمود که با کم و زیاد کردن زوایا، از نظر ریاضی میتوان بینهایت چهار ضلعی بوجود آورد که اضلاع همه ی آنها همان a و b و c و d است لیکن مساحتهای آنها با هم فرق دارند. در میان اینهمه چهار ضلعی تنها یکی هست که مساحتش از همه بیشتر است. این چهار ضلعی مورد نظر ماست. فرمولی استخراج کنید که به کمک آن بتوان حد اکثر مساحت ممکن برای این چهارضلعی را تامین نمود.

                                                     

 تاریخچه:  تقریبا" ۱۴۰۰ سال است که فرمول مورد نظر ما توسط یک ریاضیدان و منجم هندی به نام براهماگوپتا (Brahmagupta) کشف شده است و امروزه میتوان آنرا در کتاب های هندسه یا هند بوک های ریاضی پیدا نمود. براهماگوپتا در آثار بجا مانده از خود هیچگونه تحلیل ریاضی از این فرمول ارائه نداده است به همین دلیل هم برخی از مورخین ریاضی نظرشان بر اینست که براهماگوپتا این فرمول را به صورت تجربی و از روی فرمول هارون مصری که محاسبه ی مساحت مثلث را از روی اضلاع آن به دست میدهد( و در حدود ۵۰۰ سال قبل از او کشف شده بود) حدس زده و امتحان کرده است خصوصا" که دو فرمول شباهت زیادی نیز به هم دارند. دلیلی که این مورخین اقامه میکنند این است که در آن تاریخ نه کلکولس کشف شده بود و نه بسیاری از قضایای مثلثاتی که در استخراج امروزی این فرمول مصرف دارد. در هر حال به یقین نمیتوان گفت و ما هم در اینجا به این مطلب کاری نداریم!

براهماگوپتا یکی از نوابغ عرصه ی ریاضیات و نجوم در عهد باستان است. او در زمینه های گوناگونی از این دو علم تحقیقات پر ارزشی کرده که حاصل آنها را در دو کتاب، یکی به نام  Brahmasphutasiddhata (به معنی دریچه ای به سوی کائنات) که در سی سالگی نوشته و دیگری با نام  Khandakhadyaka  که در ۶۷ سالگی به رشته ی تحریر در آورده برای ما میراث گذاشته است. وی سالها رئیس رصدخانه ای در هند بوده که در آنجا تعدادی از ریاضیدانهای معروف با او همکار بوده اند.

 براهماگوپتا در ریاضیات در زمینه های هندسه، جبر، حساب و مثلثات تحقیقات بسیار داشته است. از دستگاه اعداد اطلاعاتش وسیع بوده و صفر و اعداد منفی را میشناخته است. او صفر را به عنوان یک "عدد" معرفی کرده و به خواص آن آگاه بوده است. مثلا" او میدانسته که وقتی صفر را با عددی جمع کنیم یا از آن تفریق نماییم در اندازه ی آن عدد تغییری به وجود نمی آید. همچنین وقتی صفر را در عددی ضرب کنیم حاصل صفر خواهد شد. او اعداد مثبت و منفی را مانند حسابدارهای امروزی به "بستانکار" و "بدهکار" تشبیه میکرده است. با اینهمه او این اشتباه را داشته که فکر میکرده صفر تقسیم بر صفر نیز برابر صفر است در حالیکه ما امروز از برکت حد میدانیم که صفر تقسیم بر صفر یکی از صور مبهم است.

کتاب اول او داری ۲۵ فصل است که در آن در باره ی کائنات، موقعیت سیارات و ارتباط آنها با هم، محاسبه ی طول و عرض جغرافیایی حقیقی و طول و عرض جغرافیایی متوسط زمین و برخی از سیارات دیگر، علل ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی، نیز علل پیدایش هلال و بدر در ماه، محاسبه ی طول روز برای سیاراتی که میشناخته است و بسیاری مطالب دیگر گفتگو کرده است. او همچنین طول سال را برابر ۳۶۵ روز و ۶ ساعت و ۱۲ دقیقه و۳۶ ثانیه محاسبه نموده بود که از مقدار دقیق امروزی آن تقریبا" ۲۴ دقیقه بیشتر است. این کتاب در زمان خلفای عباسی از هند به بغداد آورده شد و توسط ابوریحان بیرونی(که با زبان سانسکریت و فرهنگ هند آشنایی داشت) و تنی چند از مترجمان دیگر به عربی برگردانده شد.

براهماگوپتا در حدود هفتاد سال عمر کرد و در سال ۵۷۰ میلادی دیده از جهان بر بست( درست همان سالی که در آن پیامبر اسلام دیده به جهان گشود. مقایسه ی عقاید و دیدگاه های این دو شخصیت که تقریبا در یک عصر و در دو اقلیم جغرافیایی نه چندان دور از هم میزیسته اند و اینکه نگرش هر کدام به کائنات، زمین، ماه، خورشید، آسمان، ستارگان، گردش سیارات و علل پیدایی هلال و بدر ماه و غیره چگونه بوده است بسیار قابل تامل است)


ادامه مطلب برچسب ها: کتاب کار ریاضی، کتاب کار ریاضی 1، کتاب کار ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار الهه آگاه، ریاضی اول دبیرستان، ویتامین ریاضیات، آموزش ریاضی، آموزش ریاضی دبیرستان، کتاب ریاضی، کمک درس ریاضیات، علم ریاضیات، آموزش ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1، الهه آگاه، کتاب الهه آگاه، حل تمرین ریاضی، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات ریاضی، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات امتحانی ریاضی، اعدادو نمادها، مجموعه، توان رسانی و ریشه گیری، چند جمله ایها، اتحاد، معادله درجه اول، معادله خط، نسبتهای مثلثاتی، عبارت های گویا، معادله درجه دوم، نامعادله، کتاب کار، ویتامین ریاضیات1، تجدیدی، کمبود ساعات آموزشی، مجموعه اعداد،  

تاریخ : یکشنبه 14 آبان 1391 | 10:12 ب.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات

مسئله ی این هفته در واقع حالت کلی مسئله ی هفته ی پیش است. ابعاد یک چهار ضلعی معلومند: a و b و c و d . اگر فرض کنیم که این چهار ضلع در محل رئوس با یکدیگر لولا شده اند آنگاه به آسانی میتوان تصور نمود که با کم و زیاد کردن زوایا، از نظر ریاضی میتوان بینهایت چهار ضلعی بوجود آورد که اضلاع همه ی آنها همان a و b و c و d است لیکن مساحتهای آنها با هم فرق دارند. در میان اینهمه چهار ضلعی تنها یکی هست که مساحتش از همه بیشتر است. این چهار ضلعی مورد نظر ماست. فرمولی استخراج کنید که به کمک آن بتوان حد اکثر مساحت ممکن برای این چهارضلعی را تامین نمود.

                                                     

 تاریخچه:  تقریبا" ۱۴۰۰ سال است که فرمول مورد نظر ما توسط یک ریاضیدان و منجم هندی به نام براهماگوپتا (Brahmagupta) کشف شده است و امروزه میتوان آنرا در کتاب های هندسه یا هند بوک های ریاضی پیدا نمود. براهماگوپتا در آثار بجا مانده از خود هیچگونه تحلیل ریاضی از این فرمول ارائه نداده است به همین دلیل هم برخی از مورخین ریاضی نظرشان بر اینست که براهماگوپتا این فرمول را به صورت تجربی و از روی فرمول هارون مصری که محاسبه ی مساحت مثلث را از روی اضلاع آن به دست میدهد( و در حدود ۵۰۰ سال قبل از او کشف شده بود) حدس زده و امتحان کرده است خصوصا" که دو فرمول شباهت زیادی نیز به هم دارند. دلیلی که این مورخین اقامه میکنند این است که در آن تاریخ نه کلکولس کشف شده بود و نه بسیاری از قضایای مثلثاتی که در استخراج امروزی این فرمول مصرف دارد. در هر حال به یقین نمیتوان گفت و ما هم در اینجا به این مطلب کاری نداریم!

براهماگوپتا یکی از نوابغ عرصه ی ریاضیات و نجوم در عهد باستان است. او در زمینه های گوناگونی از این دو علم تحقیقات پر ارزشی کرده که حاصل آنها را در دو کتاب، یکی به نام  Brahmasphutasiddhata (به معنی دریچه ای به سوی کائنات) که در سی سالگی نوشته و دیگری با نام  Khandakhadyaka  که در ۶۷ سالگی به رشته ی تحریر در آورده برای ما میراث گذاشته است. وی سالها رئیس رصدخانه ای در هند بوده که در آنجا تعدادی از ریاضیدانهای معروف با او همکار بوده اند.

 براهماگوپتا در ریاضیات در زمینه های هندسه، جبر، حساب و مثلثات تحقیقات بسیار داشته است. از دستگاه اعداد اطلاعاتش وسیع بوده و صفر و اعداد منفی را میشناخته است. او صفر را به عنوان یک "عدد" معرفی کرده و به خواص آن آگاه بوده است. مثلا" او میدانسته که وقتی صفر را با عددی جمع کنیم یا از آن تفریق نماییم در اندازه ی آن عدد تغییری به وجود نمی آید. همچنین وقتی صفر را در عددی ضرب کنیم حاصل صفر خواهد شد. او اعداد مثبت و منفی را مانند حسابدارهای امروزی به "بستانکار" و "بدهکار" تشبیه میکرده است. با اینهمه او این اشتباه را داشته که فکر میکرده صفر تقسیم بر صفر نیز برابر صفر است در حالیکه ما امروز از برکت حد میدانیم که صفر تقسیم بر صفر یکی از صور مبهم است.

کتاب اول او داری ۲۵ فصل است که در آن در باره ی کائنات، موقعیت سیارات و ارتباط آنها با هم، محاسبه ی طول و عرض جغرافیایی حقیقی و طول و عرض جغرافیایی متوسط زمین و برخی از سیارات دیگر، علل ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی، نیز علل پیدایش هلال و بدر در ماه، محاسبه ی طول روز برای سیاراتی که میشناخته است و بسیاری مطالب دیگر گفتگو کرده است. او همچنین طول سال را برابر ۳۶۵ روز و ۶ ساعت و ۱۲ دقیقه و۳۶ ثانیه محاسبه نموده بود که از مقدار دقیق امروزی آن تقریبا" ۲۴ دقیقه بیشتر است. این کتاب در زمان خلفای عباسی از هند به بغداد آورده شد و توسط ابوریحان بیرونی(که با زبان سانسکریت و فرهنگ هند آشنایی داشت) و تنی چند از مترجمان دیگر به عربی برگردانده شد.

براهماگوپتا در حدود هفتاد سال عمر کرد و در سال ۵۷۰ میلادی دیده از جهان بر بست( درست همان سالی که در آن پیامبر اسلام دیده به جهان گشود. مقایسه ی عقاید و دیدگاه های این دو شخصیت که تقریبا در یک عصر و در دو اقلیم جغرافیایی نه چندان دور از هم میزیسته اند و اینکه نگرش هر کدام به کائنات، زمین، ماه، خورشید، آسمان، ستارگان، گردش سیارات و علل پیدایی هلال و بدر ماه و غیره چگونه بوده است بسیار قابل تامل است)


ادامه مطلب برچسب ها: کتاب کار ریاضی، کتاب کار ریاضی 1، کتاب کار ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار الهه آگاه، ریاضی اول دبیرستان، ویتامین ریاضیات، آموزش ریاضی، آموزش ریاضی دبیرستان، کتاب ریاضی، کمک درس ریاضیات، علم ریاضیات، آموزش ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1، الهه آگاه، کتاب الهه آگاه، حل تمرین ریاضی، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات ریاضی، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات امتحانی ریاضی، اعدادو نمادها، مجموعه، توان رسانی و ریشه گیری، چند جمله ایها، اتحاد، معادله درجه اول، معادله خط، نسبتهای مثلثاتی، عبارت های گویا، معادله درجه دوم، نامعادله، کتاب کار، ویتامین ریاضیات1، تجدیدی، کمبود ساعات آموزشی، مجموعه اعداد،  

تاریخ : یکشنبه 14 آبان 1391 | 10:10 ب.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات
.:

تعداد کل صفحات : 14 ::      ...   4   5   6   7   8   9   10   ...  

heart-black

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات